6. 10. 2016 – Objavljen obrazec za letni načrt aktivnosti za podukrep 19.4 – Podpora za tekoče stroške in stroške animacije

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavljata obrazec za letni načrt aktivnosti za podukrep »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije«.

Lokalna akcijska skupina lahko letno vloži največ tri zahtevke za izplačilo podpore za tekoče stroške in stroške animacije. Zahtevke lahko vloži v roku 30 dni po preteku naslednjih mejnikov, 31. marec, 31. julij in 30. november. Prvi letni načrt aktivnosti za tekoče leto mora LAS vložiti najpozneje do vložitve prvega zahtevka za podukrep »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije«. Za vsako nadaljnje leto pa mora LAS letni načrt aktivnosti posredovati do 31. decembra.

LAS, ki bodo prvi zahtevek za tekoče leto vložili po 30. novembru 2016, morajo pred tem predložiti letni načrt aktivnosti za leto 2016. Letni načrt aktivnosti za leto 2017 je potrebno predložiti do 31. decembra 2016.

Obrazec je na voljo na spletni strani PRP/M19 – Navodila in obrazci in MGRT.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi