6. 10. 2015 – Izbran je izvajalec za usposabljanje za namen izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2015

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je z javnim naročilom izbralo izvajalca Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani s podizvajalcem Veterinarsko fakulteto Univerze v Ljubljani za namen izvajanja usposabljanj ukrepa Dobrobit živali. Prva izobraževanja, ki so za vse upravičence, ki so se vključili v ukrep Dobrobit živali, obvezna, se pričnejo 15. oktobra 2015.

Namen usposabljanja rejcev, ki so vstopili v ukrep Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2015, je dvig ozaveščenosti in razumevanja pomena dobrobiti živali ter informiranja rejcev o izvajanju ukrepa (npr. zahteve, najpogostejše napake, tekoča problematika, novosti).

Udeleženci usposabljanja so lahko fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev kot nosilci kmetijskega gospodarstva, namestniki nosilca kmetijskega gospodarstva ali člani kmetije (za vsak KMG-MID eden izmed navedenih). Usposabljanj pa se lahko udeležijo tudi zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirana za kmetijsko dejavnost in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev (za vsak KMG-MID eden od zaposlenih).

Stroški usposabljanja se sofinancirajo iz sredstev ukrepa M01 Prenos znanja in dejavnosti informiranja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. Za izvajalca je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z javnim naročilom izbralo Biotehniško fakulteto, Univerze v Ljubljani s podizvajalcem Veterinarsko fakulteto Univerze v Ljubljani.

Obvezna je prijava na usposabljanje. V primeru prevelikega števila prijav na izbrani lokaciji, bodo lahko zadnji prijavljeni preusmerjeni na drugo lokacijo. Prijave izvajalec sprejema na elektronski naslov: irena.ule(at)bf.uni-lj.si ali na tel. številki 01 3203918 (Irena Ule) ali 01 3203920 (Stanka Pavlin) do najkasneje tri dni pred izbranim terminom izobraževanja. Po telefonu se lahko prijavite od ponedeljka do petka od 8.00 do 14.00 ure. Izvajalec na svoji spletni strani … objavlja vse termine usposabljanj (glejte Dodatne informacije). Zbrana gradiva z usposabljanj bodo dostopna na spletnih straneh Programa razvoja podeželja 2014–2020 (Knjižnica).

Dodatne informacije
Več informacij lahko zainteresirani dobijo:
– pri kontaktni osebi izvajalca usposabljanja, Ireni Ule, Biotehniška fakulteta, na elektronskem naslovu irena.ule(at)bf.uni-lj.si ali na tel. številki 01 3203918 (Irena Ule) ali 01 3203920 (Stanka Pavlin) na spletni strani programa razvoja podeželja …

Prijava na e-novice

Deli z drugimi