5. 9. 2019 – Prevedeni informativni listi treh EIP-AGRI fokusnih skupin

Objavljamo prevode informativnih listov treh EIP-AGRI fokusnih skupin, ki so že uspešno zaključile s svojimi aktivnostmi z naslednjih področij:

Inovativno upravljanje kratke verige preskrbe s hrano

Krožno vrtnarstvo

Integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi – osredotočenost na kapusnice

 

V informativne liste so vključene aktivne povezave do spletnih strani, kjer so v angleškem jeziku na voljo končna poročila fokusnih skupin in ostalo informativno gradivo.

V EIP-AGRI fokusne skupine so vključeni tudi predstavniki iz Slovenije. EIP-AGRI fokusne skupine omogočajo izmenjavo strokovnih mnenj in izkušenj ter oglede primerov dobrih praks v kmetijstvu, živilstvu in gozdartvu na evropski ravni s točno določenega področja.

Deli z drugimi