5. 8. 2015 – Objavljeno je javno naročilo iz naslova podukrepa M2.1 Pomoč pri uporabi storitev svetovanja

Namen javnega naročila je izdelava načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja (Načrt PEK) za potrebe izvajanja ukrepa Ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leti 2015 in 2016.

Načrt PEK je v skladu z Uredbo o ukrepih prenosa znanja in svetovanja dokument, ki ga za posamezno kmetijsko gospodarstvo, ki se je odločilo za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja, izdela izvajalec svetovanj in vsebuje vse informacije, ki jih kmetijsko gospodarstvo potrebuje pri preusmeritvi v prakse in metode ekološkega kmetovanja.

Podrobnejše informacije in razpisna dokumentacja javnega naročila sta na voljo na spletnih straneh MKGP. Rok za oddajo ponudb je 10. 9. 2015.

Deli z drugimi