5. 7. 2019 – Posodobitev predhodne ocene izvajanja finančnih instrumentov v Sloveniji

V skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 mora organ upravljanja pred odločitvijo o implementaciji finančnih instrumentov pripraviti predhodno oceno izvajanja finančnih instrumentov, s katero se ugotovi nedelovanje trga ali neoptimalne naložbene razmere ter oceni raven in obseg potreb po javnih naložbah ter določi vrste podprtih finančnih instrumentov.

Predhodna ocena izvajanja finančnih instrumentov v Sloveniji je bila pripravljena v letu 2015, povzetek katere je objavljen tukaj.

Evropska Investicijska banka (EIB) je v letu 2019 za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravila posodobitev obstoječe predhodne ocene z analizo podsektorjev, ki niso bili zajeti v obstoječi študiji iz leta 2015. Povzetek dokumenta je dostopen tukaj.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 predlaga uporabo finančnih instrumentov pri podukrepih 4.1 (Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva), 4.2 (Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov) in 6.4 (Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti).

Prijava na e-novice

Deli z drugimi