5. 4. 2018 – Prestavitev objave 3. javnega razpisa za podukrep 3.1 – Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz PRP za obdobje 2014–2020 na konec leta 2018

Dne 18. 12. 2017 smo na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavili okvirni terminski načrt objave javnih razpisov v letu 2018, v katerem smo objavo 3. javnega razpisa za podukrep 3.1 – Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti, predvideli v mesecu marcu 2018.

Obveščamo vas, da se objava javnega razpisa prestavlja predvidoma na konec leta 2018.

Razlog za prestavitev termina so spremembe vsebine specifikacije za sadje in predelane izdelke iz sadja z označbo izbrana kakovost, ki so imele za posledico spremembe postopkov certificiranja in cenikov certificiranja, le ti pa so osnova za izračun zneskov pavšalov, na podlagi katerih poteka izplačilo sredstev iz podukrepa. Zaradi navedenega bo pred objavo javnega razpisa potrebno izvesti postopek spremembe Programa razvoja podeželja in postopek spremembe Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz PRP za obdobje 2014–2020.

Obveščamo vas, da bo predmet spremembe Programa razvoja podeželja in Uredbe tudi sprememba pogojev upravičenosti do podpore. Na podlagi spremenjene evropske in nacionalne zakonodaje bodo do podpore v okviru podukrepa upravičeni tudi že certificirani upravičenci, ki so se v postopek certificiranja prijavili v predhodnih petih letih. Konkretno to pomeni, da bodo do sredstev iz podukrepa upravičeni tudi sadjarji, ki bodo v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost certificirani v letu 2018, torej pred oddajo vloge na javni razpis. Na javni razpis pa se bodo lahko prijavili tudi upravičenci iz sektorja mleko in meso, ki so bili v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost certificirani že pred objavo 1. javnega razpisa za podukrep 3.1, torej pred 11. 11. 2016, enako velja tudi za upravičence iz ostalih podprtih shem kakovosti (npr. ekološko kmetijstvo).

Deli z drugimi