5. 3. 2018 – Predhodna usposabljanja za ukrep KOPOP v letu 2018

Vsak, ki se želi vključiti v ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (ukrep KOPOP), se mora udeležiti predhodnega usposabljanja.

Namen tega usposabljanja je, da se udeležnci seznanijo s kmetijsko-okoljskimi in kmetijsko-podnebnimi vsebinami ter s pridobljenimi znanji in informacijami lažje ter z manj napakami izvajajo ukrep KOPOP.

Zato vas vabimo, da se udeležite enega od obeh organiziranih predhodnih usposabljanj. Usposabljanje bo potekalo 11. 4. 2018 in 3. 5. 2018, obakrat s pričetkom ob 8. uri, v prostorih Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, velika sejna soba na vrhu.

Na usposabljanje obvezno prinesite številko KMG-MID, ker bo vaša udeležba na tem usposabljanju zabeležena v elektronsko evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev.

Če se predhodnega usposabljanja udeležujete kot samostojni podjetnik (s.p.) ali ste zaposleni pri pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za kmetijsko dejavnost, se to usposabljanje šteje kot opravljena obveznost tudi za kmetijsko gospodarstvo, kjer ste nosilec kmetijskega gospodarstva, namestnik nosilca kmetijskega gospodarstva ali član kmetije. Zato na usposabljanje obvezno prinesite obe številki KMG-MID.

Na usposabljanje se lahko prijavite do 4 dni pred posameznim izobraževanjem preko elektronske prijavnice na https://www.1ka.si/a/158774?preview=on.

V primeru težav z elektronsko prijavo lahko pokličete tudi na tel. številki 01/478-9185 ali 01/478-9310.

 

 

PROGRAM PREDHODNEGA USPOSABLJANJA ZA POTREBE VKLJUČITVE

V UKREP KOPOP

Ura Naslov predavanja Predavatelj/-ica
8.00–9.00 Predstavitev ukrepa KOPOP Jana Paulin, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
9.00–9.30 Vodenje evidenc Tomislav Silaj, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
9.30–10.00 Odvzem vzorcev tal za analizo Janez Sušin, Kmetijski inštitut Slovenije
10.00–11.00 Ohranjanje narave v povezavi z ukrepom KOPOP Jure Čuš, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
11.00–12.00 Odmor  
12.00–13.00 Kmetijski vidik varovanja narave / invazivke v kmetijstvu Jure Čuš, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
13.00–13.45 Varovanje voda in ukrep KOPOP Urška Bremec, Direkcija RS za vode, dr. Tanja Mohorko, Ministrstvo za okolje in prostor
13.45–14.30 Prispevek ukrepa KOPOP k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam dr. Jože Verbič, Kmetijski inštitut Slovenije
14.30–15.00 Odgovori na vprašanja  

 

 

Vljudno vabljeni!

 

Vabilo (PDF)…

Prijava na e-novice

Deli z drugimi