5. 3. 2014 – Prejemniki sredstev po ukrepih PRP 2007-2013, ki vodijo FADN knjigovodstvo, morajo podatke za obračunsko leto 2013 posredovati do konca marca

poročiloMinistrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse prejemnike javnih sredstev iz Programa razvoja podeželja 2007-2013, ki so svoje naložbe v preteklih letih že zaključili, da morajo, skladno s 123. členom uredbe PRP za 1., 3. in 4. os (Uradni list RS, št. 87/2012, 63/2013), Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja poslati letno poročilo o doseganju ekonomskih ciljev naložbe za leto 2013. Rok za oddajo poročila je 31. 3. 2014.

Oddaja letnega poročila je mogoča samo prek spletnega obrazca, ki ga najdete na spletni strani ARSKTRP.

Tudi upravičenci, ki vodijo FADN knjigovodstvo (obvezniki), morajo posredovati informacijo o vodenju knjigovodstva FADN preko spletnega obrazca. V sam spletni obrazec podatkov iz FADN poročila ni mogoče vnašati.

V Uporabniških navodilih za elektronski vnos poročil je v zvezi s poročanjem podatkov po metodologiji FADN navedeno, da »Indikator v polju FADN označimo v primeru, ko je vlagatelj zavezanec poročanju po FADN. V tem primeru ne vnašamo poročila. Preverimo osnovne podatke o vlagatelju, označimo indikator v polju FADN, shranimo in kliknemo gumb Oddaj poročilo. Vlagatelji ste še vedno dolžni pošiljati standardno obdelane podatke za obdelavo FADN na MKO.«

Več …

Prijava na e-novice

Deli z drugimi