5. 2. 2019 – Danes je na Agenciji potekala delavnica za pomoč pri pripravi vlog na 10. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

21. januarja 2019 se je začel vnos vlog na 10. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva. V ta namen je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (Agencija) v sodelovanju z Mrežo za podeželje organizirala delavnico za pomoč pri pripravi vloge na javni razpis. Delavnica je potekala danes, na njej pa so bile predstavljene predvsem vsebinske in tehnične novosti.

Udeležence je najprej pozdravil v. d. generalnega direktorja Agencije mag. Miran Mihelič. Izpostavil je, da se Agencija zaveda, da je čas obravnave vlog, ki prispejo za investicijske ukrepe razvoja podeželja, predolg. Zato Agencija postopoma uvaja ukrepe za skrajšanje časa obravnave. Poudaril je, da čas obravnave bistveno podaljšujejo postopki pozivanja vlagateljev na dopolnitve vlog. Agencija se je zato odločila za nadgradnjo informacijskega sistema za vnos vlog, ki bo pripomogel k oddaji popolnih in ustreznih vlog ter tako odpravil večino razlogov za pozivanje.

Sledila je predstavitev vsebinskih sprememb podukrepa 4.1, ki izhajajo iz spremenjenenih predpisov, ki urejajo izvajanje ukrepov na področju naložb v osnovna sredstva.

Nato je Agencija predstavila tehnične spremembe aplikacije za elektronski vnos vlog. Agencija se je za nadgradnjo odločila predvsem zato, da bodo lahko vlagatelji že ob oddaji vloge sami preverili, ali je njihova vloga popolna in ustrezna. V aplikacijo za vnos je bil namreč dodan kontrolni seznam, ki vlagatelju že ob vnosu vloge pove, ali vloga vsebuje vse obvezne sestavine in priloge. Agencija pričakuje, da se bodo zato skrajšali postopki obdelave vlog, saj bo manj razlogov za pozivanje na dopolnitve. Zaenkrat morajo vlagatelji poleg e-vnosa vloge še vedno oddati tudi v fizični obliki, vendar je cilj nadgradenj prehod na popoln elektronski vnos vlog.

Na delavnici je Finančna uprava RS predstavila svojo mobilno aplikacijo e-Davki, s pomočjo katere lahko vlagatelji na hiter in enostaven način preverijo, ali imajo poravnane vse svoje davčne obveznosti, saj so poravnani davki pogoj za pridobitev sredstev za ukrepe razvoja podeželja.

Sledila je podrobnejša predstavitev pogojev za pridobitev sredstev, s poudarkom na predstavitvi tistih, pri katerih se najpogosteje pojavljajo vprašanja in težave.

Deli z drugimi