5. 12. 2018 – Dopolnilne dejavnosti so ključne za večjo konkurenčnost slovenskih kmetij

Na letnem posvetu, ki sta ga organizirala Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrani in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, so bili predstavljeni predpisi o izvajanju dopolnilnih dejavnosti, možnosti podpor, delo inšpekcijskih služb ter ostale praktične vidike izvajanja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

Ministrica Pivec je uvodoma izpostavila, da je razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji igra zelo pomembno vlogo pri povečevanju konkurenčnosti slovenskih kmetij. »Seveda pa je za uspešno izvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ključnega pomena, da se kmetom omogoči strokovna pomoč pri vzpostavitvi in izvajanju dopolnile dejavnosti, pri čemer jim največjo strokovno pomoč nudi kmetijska svetovalna služba.«

Dopolnilne dejavnosti na kmetiji omogočajo boljšo rabo proizvodnih zmogljivosti, izkoriščenosti delovnih moči, izboljšanje dohodkovnega položaja kmetij in novih delovnih mest na podeželju.Trenutno se opravljajo na 4.563 slovenskih kmetijah, povprečno pa posamezna kmetija opravlja 3,9 dopolnilnih dejavnosti. Največ jih je povezanih s storitvami s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo ter predelavo primarnih kmetijskih pridelkov, pomemben delež pa predstavljajo tudi s turizmom povezane dejavnostmi – turistične kmetije z nastanitvijo, izletniške kmetije, vinotoči, osmice, pa tudi turizem na kmetiji, ki ni gostinska dejavnost.

V ciljno-raziskovalnem projektu »Potenciali in ovire za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Sloveniji« so nosilci izrazili željo po boljšem informiranju in enotnem tolmačenju predpisov in zahtev. »Ravno to je tudi namen današnjega srečanja. Izkoristite to priložnost za izmenjavo stališč in pridobitev novih znanj, saj ste na enem mestu zbrani tako nosilci dopolnilni dejavnosti, svetovalci, zaposleni v upravnih enotah, inšpektorji ter vsi drugi, ki jih zanima izvajanje dopolnilnih dejavnosti«, je poudarila ministrica.

Ker so se pri izvajanju dopolnilnih dejavnosti pokazale nekatere pomanjkljivosti, je ministrstvo pripravilo dopolnitev uredbe, ki je uvedla nekatere nove dopolnilne dejavnosti ter prilagodila opravljanje dopolnilne dejavnosti socialno varstvo. »Naše ministrstvo se zaveda pomena dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, zato bomo tudi v prihodnje posebno skrb namenili razvoju in podpori teh dejavnosti. Ker so kmetije omejene z obsegom kmetijske dejavnosti, so za njih dodatne dejavnosti, ki omogočajo dodaten prihodek, še toliko bolj pomembne«, je zaključila ministrica.

Fotogalerija

Okvirni načrt javnih razpisov

 

 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi