4. 5. 2016 – Obvezna usposabljanja za vključene v ukrep Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP) za leto 2016

 

Vsi upravičenci, ki ste se vključili v ukrep Kmetijsko-okoljska podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, se morate vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti rednega 4-urnega usposabljanja.

V LETU 2016 JE TREBA USPOSABLJANJE OPRAVITI DO 20. 12. 2016!

 

Namen tega usposabljanja je, da se upravičenci kar najbolje seznanite s kmetijsko okoljskimi in kmetijsko podnebnimi vsebinami ter s pridobljenim znanjem in informacijami lažje in z manj napakami izvajate ukrep KOPOP.

Vsebina usposabljanj:

Tema Trajanje
Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP

  • Evidence o delovnih opravilih
  • Kontrole izvajanja ukrepa KOPOP (administrativna in na kraju samem)
  • Najpogostejše napake pri izvajanju ukrepa KOPOP in kako se jim izogniti
  • Delavnica »Izpolnjevanje evidenc o delovnih opravilih«
90 min
Kmetovanje in ohranjanje narave

  • Gospodarjenje z naravovarstveno pomembnimi travišči
30 min
Kmetovanje ter varstvo voda in tal

  • Uporaba gnojil in fitofarmacevtskih sredstev z vidika ohranjanja vodnih virov in tal
30 min
Kmetovanje in podnebne spremembe

  • Ukrepi za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov v kmetijstvu
30 min
Izbirna vsebina

  • Ohranjanje živalskih in rastlinskih genskih virov na kmetijskem gospodarstvu (GENSKI VIRI) ali
  • Sobivanje z velikimi zvermi (ZVERI)
60 min

 

Vsebina usposabljanj za leto 2016 je določena s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Prve štiri teme bodo na vseh usposabljanjih enake, izbirna vsebina pa bo določena za vsako usposabljanje posebej. V spodnjem seznamu lokacij in terminov usposabljanj je pri vsakem usposabljanju navedena tudi izbirna vsebina, ki bo izvedena na usposabljanju (GENSKI VIRI ali ZVERI). Tako lahko sami z udeležbo na izbranem usposabljanju, izbirate izbirno vsebino, ki bi jo želeli poslušati.

Na usposabljanje obvezno prinesite KMG-MID številko, ker bo vaša udeležba na tem usposabljanju zabeležena v elektronsko evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev.

Po zaključku usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi ankete glede izvedenega usposabljanja. Izpolnitev ankete, ki je anonimna, je pogoj, na podlagi katerega vam bo priznana udeležba na usposabljanju in izdano potrdilo o udeležbi na tem usposabljanju.

Kmetijsko gozdarski zavodi pri KGZS bodo v letu 2016 do 20. decembra, na območju celotne Slovenije, za vključene v KOPOP, izvedli 87 usposabljanj. Podrobnejši seznam lokacij in terminov izobraževanj na posameznem KGZ je prikazan v nadaljevanju. V mesecu aprilu in maju bo del usposabljanj izveden le na KGZ Murska Sobota, kjer so objavljene podrobnejše informacije o lokacijah in terminih usposabljanj, na ostalih KGZ pa bodo usposabljanja izvedena od septembra do 20. decembra 2016. Pri teh KGZ so trenutno navedene le okvirne lokacije in mesec usposabljanja. Za te KGZ bodo podrobnejše informacije o terminih in lokacijah usposabljanj objavljene najkasneje 14 dni pred začetkom usposabljanj.

Vsak upravičenec, ki je vključen v KOPOP, bo s strani svojega KGZ prejel pisno vabilo za udeležbo na usposabljanjih. Pri tem bodite pozorni, saj se bo potrebno na nekaterih KGZ prijaviti na usposabljanje, na drugih KGZ pa boste prejeli vabilo na točno določeno usposabljanje (če vam termin ali lokacija ne bo ustrezal, se lahko dogovorite za zamenjavo). 

 

 

Seznam lokacij in terminov rednih usposabljanj za upravičence, vključene v ukrep KOPOP iz PRP 2014 – 2020

Kmetijsko gozdarski zavod Celje

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)

Datum Lokacija Izbirna vsebina Ura
11. 10. 2016 Slovenj Gradec, Spotur – HOSTL, Ozare 18 GENSKI VIRI 9.00
13. 10. 2016 Šoštanj, sejna dvorana KZ Šaleška Dolina, Metleče 7 GENSKI VIRI 9.00
18. 10. 2016 Mozirje, Restavracija Gaj, Cesta v Loke 7 GENSKI VIRI 9.00
20. 10. 2016 Petrovče, Dvorana Hmezad KZ Petrovče, Petrovče 1 GENSKI VIRI 9.00
8. 11. 2016 Šentjur, Sejna dvorna občine Šentjur, Mestni trg 10 GENSKI VIRI 9.00
10. 11. 2016 Slovenj Gradec, Spotur – HOSTL, Ozare 18 GENSKI VIRI 9.00
15. 11. 2016 Mozirje, Restavracija Gaj, Cesta v Loke 7 ZVERI 9.00
17. 11. 2016 Celje, predavalnica KGZ CE, Trnoveljska cesta 2 GENSKI VIRI 9.00

Dodatne informacije dobite na telefonu: 03/490 75 86

 

Kmetijsko gozdarski zavod Kranj

(naročanje ni potrebno)

Datum Lokacija Izbirna vsebina Ura
Oktober Gorenja Vas – Poljane    
Oktober Jesenice    
Oktober Šenčur    
November Bohinj    
November Železniki    
December Radovljica    

Dodatne informacije dobite na telefonu: 04/280 46 35

 

Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana

(OBVEZNO je naročanje na izbrano lokacijo in termin)

Datum Lokacija Izbirna vsebina Ura
September Bevke    
September Vrbljene    
September Mlinše    
September Šmarca    
September Cerknica    
September Ribnica    
September Ivančna gorica    
September Cerknica    
Oktober Dobrunje    

Dodatne informacije dobite na telefonu: 01/ 513 07 14

 

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)

Datum Lokacija Izbirna vsebina Ura
Oktober Maribor GENSKI VIRI  
November Maribor GENSKI VIRI  
December Maribor GENSKI VIRI  

Dodatne informacije dobite na telefonu: 02 228 49 49

 

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)

Datum Lokacija Izbirna vsebina Ura
15. 4. 2016 Dvorana KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota GENSKI VIRI 9.00
10.5.2016 Dvorana vaškega doma Gaberje, Glavna ulica 54, Gaberje, 9220 Lendava GENSKI VIRI 9.00
11.5.2016 Dvorana gostilne Puhan, Motvarjevci 35, 9207 Prosenjakovci GENSKI VIRI 9.00
16.5.2016 Dvorana gasilskega doma Gornja Radgona, Gasilska cesta 2, 9250 Gornja Radgona GENSKI VIRI 9.00
19.5.2016 Dvorana kulturnega doma Križevci pri Ljutomeru, Križevci pri Ljutomeru 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru GENSKI VIRI 9.00
24.5.2016 Dvorana gasilskega doma Beltinci, Ulica Štefana Kovača 5, 9231 Beltinci GENSKI VIRI 9.00
25.5.2016 Dvorana gostilne pri Zlatici, Gornji Petrovci 91 a, 9203 Petrovci GENSKI VIRI 9.00
7.10.2016 Dvorana KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota GENSKI VIRI 9.00
17.10.2016 Dvorana gasilskega doma Gornja Radgona, Gasilska cesta 2, 9250 Gornja Radgona GENSKI VIRI 9.00
19.10.2016 Dvorana gasilskega doma Beltinci, Ulica Štefana Kovača 5, 9231 Beltinci GENSKI VIRI 9.00
27.10.2016 Dvorana kulturnega doma Križevci pri Ljutomeru, Križevci pri Ljutomeru 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru GENSKI VIRI 9.00
28.10.2016 Dvorana KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota GENSKI VIRI 9.00
3.11.2016 Dvorana kulturnega doma Križevci pri Ljutomeru, Križevci pri Ljutomeru 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru GENSKI VIRI 9.00
8.11.2016 Dvorana gostilne pri Zlatici, Gornji Petrovci 91 a, 9203 Petrovci GENSKI VIRI 9.00
9.11.2016 Dvorana Okrepčevalnice pri Zlatki, Korovci 26, 9261 Cankova GENSKI VIRI 9.00
15.11.2016 Dvorana občine Turnišče, Ulica Štefana Kovača 773, 9224 Turnišče GENSKI VIRI 9.00
16.11.2016 Dvorana gasilskega doma Beltinci, Ulica Štefana Kovača 5, 9231 Beltinci GENSKI VIRI 9.00
18.11.2016 Dvorana KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota GENSKI VIRI 9.00
23.11.2016 Dvorana gostilne Sabo, Gornji Slaveči 7, 9263 Kuzma GENSKI VIRI 9.00
24.11.2016 Dvorana kulturnega doma Križevci pri Ljutomeru, Križevci pri Ljutomeru 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru GENSKI VIRI 9.00
28.11.2016 Dvorana gasilskega doma Gornja Radgona, Gasilska cesta 2, 9250 Gornja Radgona GENSKI VIRI 9.00
30.11.2016 Dvorana gostišča Kuzmič, Sveti Jurij 10, 9262 Rogašovci GENSKI VIRI 9.00
9.12.2016 Dvorana KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota GENSKI VIRI 9.00
15.12.2016 Dvorana kulturnega doma Križevci pri Ljutomeru, Križevci pri Ljutomeru 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru GENSKI VIRI 9.00
16.12.2016 Dvorana KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota GENSKI VIRI 9.00

Dodatne informacije dobite na telefonu: 02 539 14 17 (Metka Barbarič)

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

(OBVEZNO je naročanje na izbrano lokacijo in termin)

Datum Lokacija Izbirna vsebina Ura
November Ajdovščina    
Oktober Idrija    
November Cerkno    
November Tolmin    
Oktober Bovec    
Oktober Grgar    
November Bukovica    
November Ilirska Bistrica    
Oktober Postojna    
November Sežana    
Oktober Pobegi    
November Pobegi    

Dodatne informacije dobite na telefonu: 05/335 12 12 (Michaela Vidič) ali 05/335 12 08 (Tanja Valantič Širok)

 

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)

Datum Lokacija Izbirna vsebina Ura
November Krško    
November Brežice    
November Krško    
November Novo mesto    
November Črnomelj    
December Metlika    
December Novo mesto    

Dodatne informacije dobite na telefonu: 07-373-05-74

 

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)

Datum Lokacija Izbirna vsebina Ura
November Radlje ob Dravi GENSKI VIRI  
November Slov. Bistrica GENSKI VIRI  
November Slov. Bistrica GENSKI VIRI  
November Ormož GENSKI VIRI  
November Ormož GENSKI VIRI  
November Ormož GENSKI VIRI  
November Ormož GENSKI VIRI  
November Ormož GENSKI VIRI  
November Ptuj GENSKI VIRI  
November Ptuj GENSKI VIRI  
November Ptuj GENSKI VIRI  
November Ptuj GENSKI VIRI  
November Ptuj GENSKI VIRI  
December Ptuj GENSKI VIRI  
November Lenart GENSKI VIRI  
November Lenart GENSKI VIRI  
November Lenart GENSKI VIRI  

Dodatne informacije dobite na telefonu: 02 749 36 10

Deli z drugimi