4. 4. 2019 Odgovori na forumska vprašanja 2. javnega razpisa iz naslova ukrepa M16 Sodelovanje

Objavljamo zbrane odgovore na vsa forumska vprašanja za vse štiri podukrepe iz naslova ukrepa Sodelovanje v okviru PRP 2014-2020, ki so na forum prispeli do 4.4.2019.

 

1. Odgovori na forumska vprašanja za podukrep 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

2. Odgovori na forumska vprašanja za podukrep 16.5: Okolje in podnebne spremembe

3. Odgovori na forumska vprašanja za podukrep 16.4: Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov

4. Odgovori na forumska vprašanja za podukrep 16.9: Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji

 

Če imate kakršnokoli vprašanje, ki ga ne najdete v dokumentih, ga pošljite na spletni forum ARSKTRP in MKGP.

 

Uspešno prijavo vam želimo!

 

 

Deli z drugimi