4. 2. 2016 – Pravilnika o katalogu stroškov najvišjih priznanih vrednosti

Dne 1. 2. 2016 sta bila v Uradnem listu RS (Ur. l. št. 7/2016) objavljena Pravilnik o katalogu stroškov najvišjih priznanih vrednosti in Pravilnik o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije.

Pravilnika določata najvišje priznane vrednosti po vrstah naložbe, obenem pa definirata vrste mehanizacije, ki se omogočajo kot individualne naložbe.

Katalog stroškov je metodologija preverjanja tržnih cen, kar je za izvajanje PRP 2014-2020 nujno. Naložbe in stroški, ki niso opredeljeni v katalogu stroškov se bodo preverjale na podlagi treh pisnih ponudb, ki jih bo vlagatelj predložil ob oddaji vloge.

Kataloga zmanjšujeta bremena vlagatelja k pridobivanju treh med seboj neodvisnih ponudb, obenem pa zagotavljata transparentno in upravičeno porabo javnih sredstev.

 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi