31. 7. 2019 – Slovenija je dosegla mejnike na vseh prednostnih nalogah Programa razvoja podeželja 2014–2020

Slovenija je junija 2019 predložila Evropski komisiji Letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 (PRP 2014–2020). Evropska komisija nas je obvestila, da velja oddano letno poročilo o izvajanju za sprejemljivo in da so bili mejniki na vseh prednostnih nalogah v okviru PRP 2014–2020 doseženi. S tem je sproščena rezerva za uspešnost v višini 6 % sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Evropska komisija leta 2019 na podlagi okvira uspešnosti in v sodelovanju z državami članicami izvede pregled uspešnosti z namenom spremljanja napredka pri doseganju ciljev in ciljnih vrednosti, določenih za vsako prednostno nalogo PRP 2014–2020. Namen je preprečiti potratno ali neučinkovito porabo proračuna Unije, zato ima Evropska komisija možnost začasno ustaviti izplačila, če obstajajo dokazi, da mejniki še zdaleč niso bili doseženi zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvajanju.

S tem ko so bili mejniki doseženi in sproščena rezerva za uspešnost, ima Slovenija možnost črpati vsa načrtovana finančna sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in doseči zastavljene cilje do konca programskega obdobja, ki se izteče 2023.

PRP 2014–2020 je skupni programski dokument posamezne države članice in Evropske komisije, ki predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Program odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih država članica opredeli na podlagi analize stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva.

 

Deli z drugimi