31. 7. 2017- MKGP v javno razpravo poslalo Uredbo o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 28. 7. 2017 v javno razpravo posredovalo Uredbo o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020). Ta uredba celovito ureja izvajanje podukrepa, ki omogoča lažje združevanje kmetov in drugih primarnih proizvajalcev v organizacije ali skupine proizvajalcev. Javnost lahko svoje pripombe in predloge na predlog tega predpisa poda do vključno 25.8.2017.

S to uredbo se glede ukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev PRP 2014–2020 določa namen podpore, upravičenci, upravičeni stroški, pogoji za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, pogoji za izplačilo sredstev, finančne določbe ter skupne določbe za izvajanje tega ukrepa.

Celotno besedilo predloga Uredbe najdete v prilogi. Prosimo vas, da vaše pripombe, predloge, mnenja in dopolnitve na predlog pošljete do 24. 8. 2017, na elektronski naslov gp.mkgp@gov.si

Deli z drugimi