31. 3. 2020 – Uporaba predplačil kot pomoč kmetijskemu sektorju za obvladovanje posledic epidemije s Covid-19

 

 DSC8137

Avtor: Janez Šivic

 

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poudarja, da je možna oblika pomoči kmetijskemu sektorju pri obvladovanju posledic epidemije s COVID-19 tudi uporaba predplačil. Pravila evropske uredbe dopuščajo predplačila neposrednih plačil do 50 %.

Za predplačila IAKS ukrepov programa razvoja podeželja, ki se prav tako uveljavljajo prek zbirne vloge (OMD, DŽ, KOPOP, EK),  so predplačila možna do 75 %. Za ne-IAKS ukrepe iz programa razvoja podeželja, kamor spadajo vsi ostali ukrepi (M4, M6, M7, M9, M16 in M19), lahko upravičenci do podpore za naložbe pristojne plačilne agencije zaprosijo za izplačilo predplačila v znesku do 30 % javne pomoči za naložbe.

Evropska komisija je napovedala, da bo za blaženje posledic epidemije COVID-19 proučila dodatne ukrepe. MKGP zato pričakuje, da bo Komisija omogočila višje deleže predplačil za ukrepe iz zbirne vloge, zato načrtuje uporabo predplačil na ravni 70 % za neposredna plačila in tudi za IAKS ukrepe razvoja podeželja. Pri ne-IAKS ukrepih evropska uredba določa maksimalen odstotek predplačil v višini 50 %. V obstoječem Programu razvoja podeželja (PRP) imamo določen odstotek predplačil v višini 30 %. Za dvig iz sedanjih 30 % na 50 % pa je MKGP že podal vlogo za spremembo PRP, čeprav zakonske podlage za dvig tega odstotka nad 50 % ni.

Pomembno je poudariti, da je pogoj za izplačilo predplačil na ne- IAKS ukrepih PRP (investicijski ukrepi) izdaja bančne garancije ali enakovredno jamstvo v višini 100 % zneska predplačila. Povišani odstotki predplačil na ne-IAKS ukrepih se bodo tako lahko pod temi pogoji – predložitve bančne garancije, uveljavljali za odločbe prejete na novih javnih razpisih.

Za že objavljene razpise (za nazaj) pa izplačila predplačil na ne-IAKS ukrepih PRP zaradi predpisanih postopkov žal ni mogoče uveljavljati.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi