31. 3. 2015 – Navodila za izdelavo programa dobrobiti živali

V okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014−2020, se tudi v letu 2015 izvaja ukrep Dobrobit živali (DŽ) na podlagi Uredbe o ukrepu Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2015 (Uradni list RS, št. 8/2015) in ukrep Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja na podlagi Uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 9/2015). Ukrepa sta povezana v delu, ki se nanaša na program dobrobiti živali. Ta program je rezultat individualne svetovalne storitve, ki jo opravijo izvajalci svetovanja (zootehnik in veterinar) za tiste nosilce kmetijskih gospodarstev, ki želijo vstopiti v ukrep DŽ.

Skladno z 18. členom Uredbe o ukrepih prenosa znaja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 (Uradni list RS, št 9/2015), Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja Navodila za izdelavo programa dobrobiti živali. Navodila so namenjena izvajalcem svetovanja, ki morajo v skladu s temi navodili izdelati program DŽ, kakor tudi kontrolni službi Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja kot pomoč pri kontroli programa DŽ ter kontroli izvajanja zahtev ukrepa DŽ. Vsekakor pa jih v pomoč pri izvajanju zahtev ukrepa DŽ lahko uporabljajo tudi rejci.

Navodila najdete s klikom na to povezavo v pdf obliki in v word obliki na tej povezavi.

Deli z drugimi