30. 9. 2013 – Serija televizijskih LEADER oddaj »Projekt: Na deželi«

S torkom, 1. oktobra, se ob 20.30 na TV Slovenija 2 prične serija televizijskih oddaj z naslovom “Projekt Na deželi« in podnaslovom »LEADER – skupaj razvijamo podeželje«. Namen oddaj je prikazati dosežke in rezultate projektov LEADER, ki so posebnost v slovenskem prostoru, saj se izvajajo preko lokalnih akcijskih skupin in na podlagi projektnih pobud, ki jih dajejo in nato tudi realizirajo lokalni akterji po pristopu od spodaj navzgor. Prva izmed osmih oddaj prikazuje uspešno sodelovanje vseh vpletenih pri sanaciji Divaške jame in razvoja drugih aktivnosti v povezavi s to bogato kraško jamo. V nadaljevanju oddaje pa bo predstavljen tudi primer uspešne prakse razvoja podeželja v Vipavski dolini, kjer domačini uspešno spodbujajo pridelavo in prodajo lokalnega sadja. Vabljeni k ogledu!

 

V okviru Programa razvoja podeželja RS v obdobju 2007–2013 se izvajajo ukrepi LEADER, kjer imajo glavno vlogo spodbujevalca razvoja javno-zasebna partnerstva, t.i. lokalne akcijske skupine (LAS-i), ki spodbujajo zavest lokalnega prebivalstva o tem, da imamo na lokalnem nivoju možnost, dolžnost in odgovornost tudi za samostojno odločanje o razvoju in izvajanju razvojnih projektov. Spodbujajo se lastne pobude prebivalstva (samoiniciativnost) in samostojnost pri uvajanju novih dejavnosti kot so razvoj domače obrti, spodbujanje podjetništva, inovativnost, prenos znanja, skrb za kulturno in naravno dediščino ter številne druge aktivnosti. Prav tako pa tudi razvoj človeških potencialov. V Sloveniji deluje 33 lokalnih akcijskih skupin, v oddajah pa bodo prikazani uspešni projekti iz več kot polovice le-teh.

Prva izmed osmih oddaj prikazuje, kako so domačini skupaj s člani Jamarskega društva Gregor Žiberna Divača obnovili zgodovinsko pomembno turistično pot v Divaški jami, ki je danes zaradi truda domačinov in jamarjev znova odprta za javnost, projekt pa se nadaljuje z ureditvijo Krasoslovne-naravoslovne učne poti in jamarske šole, ki se izvaja na Osnovni šoli Divača. Naslednji primeri uspešne prakse razvoja podeželja se nahajajo tudi v Vipavski dolini. Tukajšnji domačini so namreč ustanovili svojo blagovno znamko So(n)čno, plodovi Vipavske doline, s katero spodbujajo kupovanje in pridelavo lokalnega, vipavskega sadja. Zaradi projekta se povezujejo različni vipavski sadjarji, razvile so se kmečke tržnice in različne prireditve. Vipavska zgodba o sadju tako predstavlja priložnost za vipavsko podeželje, za razvoj tukajšnjega turizma, povečuje lokalno samooskrbo in podeželsko gospodarstvo.

Oddaje »Na deželi« se bodo predvajale enkrat tedensko ob torkih ob 20.30 na TV Slovenija 2, ponovitev ob nedeljah ob 14.30, in bodo predstavljale uspešne projekte ter lokalne akcijske skupine iz vseh slovenskih regij. Oddaje so rezultat sodelovanja med Ministrstvom za kmetijstvo in okolje (Nacionalna mreža za podeželje), RTV Slovenijo, ART 7 VIDEO in lokalnimi akcijskimi skupinami. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013, je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ki je odgovorno tudi za vsebino tega obvestila. Oddaje sofinancirata Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Republika Slovenija.


Povezava do ostalih oddaj.

 

Utrinki s snemanja

Avtor fotografije 1: Kristjan Rešaver

Avtorja fotografij 2 in 3: Boris Grabrijan in Anita Golobič Prosenjak

 

Med snemanjem LEADER filmi 3753 LEADER filmi 3754

Prijava na e-novice

Deli z drugimi