30. 5. 2019 – Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 .

Predlog predpisa je pripravljen predvsem zaradi spremembe pri merilih za ocenjevanje vlog. Ker se obdobje izvajanja izvajanja PRP 2014-2020 izteka, in ker je zadnji rok za izplačilo sredstev 31. 12. 2023, ustrezno urejamo obveznost vodenja knjigovodstva in ukinjamo možnost podaljševanja obdobja izvajanja poslovnega načrta. Prehajamo na izključno elektronsko vlogo. Ostale spremembe so predvsem tehnične narave, njihov cilj je povečati jasnost in skladnost besedila uredbe. Vezano na spremembe v uredbi, ustrezno spreminjamo tudi priloge k uredbi.

Pripombe lahko posredujete do 10. 6. 2019, in sicer po e-pošti na naslov gp.mkgp@gov.si ali po navadni pošti na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Predlog uredbe je dostopen na spletni strani e-demokracije.

PRILOGA

Deli z drugimi