30. 3. 2017 – Obvestilo v zvezi z izvedbo koproloških analiz in tretiranja živali proti notranjim zajedavcem v okviru operacije dobrobit živali – govedo

 

Na podlagi Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2017 (Uradni list RS, št. 84/16 in 86/16) se tudi v letošnjem letu izvaja operacija dobrobit živali za govedo. Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki pasete govedo in se nameravate vključiti v navedeno operacijo, morate za živali, za katere boste uveljavljali zahtevek za DŽ – govedo, izvesti zatiranje notranjih zajedavcev na podlagi predhodne koprološke analize (parazitološke preiskave blata živali) pred datumom začetka paše.

V zvezi s tem vas želimo posebej opozoriti, da v letošnjem letu velja za vse kategorije goveda (za teleta in govedo starejše od šestih mesecev) enotno časovno obdobje za izvedbo koproloških analiz in tretiranja živali. Nosilci KMG morate imeti za živali iz zahtevka opravljene koprološke analize blata in izvedeno tretiranje živali (na podlagi presoje veterinarja) pred datumom začetka paše.

Odvzem vzorca blata za koprološko analizo in tretiranje živali proti notranjim zajedavcem lahko opravite sami ali pa to za vas opravi veterinar.

Pri izdelavi koprološke analize morate torej vzeti v zakup čas, ki preteče od oddaje vzorca do zaključka morebitnega tretiranja. S pašo ne smete začeti, dokler ne prejmete rezultatov koprološke analize. Če so rezultati analize pozitivni in veterinar presodi, da je tretiranje potrebno, potem gredo lahko živali na pašo šele po koncu tretiranja. Ob tem morate upoštevati, da obdobje neprekinjene paše goveda traja najmanj 120 dni v času med 1. aprilom 2017 in 15. novembrom 2017.

Za koprološko analizo se vzame najmanj en skupni vzorec blata za vsakih 20 živali, ločeno za teleta in ločeno za govedo, ki je starejše od šestih mesecev. Na primer, če imate 23 govedi, starejših od šest mesecev in 5 telet, morate torej vzeti dva vzorca za govedo, starejše od šestih mesecev, in en vzorec za teleta, kar skupaj pomeni tri vzorce.

Na KMG morate hraniti dokumente o izvedeni koprološki analizi in zapise o tretiranju, v kolikor je bilo opravljeno. Zapis o tretiranju živali proti notranjim zajedavcem mora biti zaveden v dnevniku veterinarskih posegov. Iz zapisa mora biti razvidno kdaj in za katere živali je bilo tretiranje izvedeno.

Če veterinar presodi, da tretiranje ni potrebno, to navede na izvid koprološke analize oziroma v dnevnik veterinarskih posegov ali pa izda o tem pisno navodilo.

Krave molznice, katerih mleko se uporablja za prehrano ljudi, se lahko tretira v času presušitve.

Večina veterinarskih postaj, ki opravljajo koprološke analize, uporablja za navedbo rezultatov koprološke analize enoten obrazec, na katerem veterinar navede tudi strokovno presojo ali je tretiranje potrebno ali ne. Če boste dali vzorec blata v analizo v veterinarski laboratorij, ki teh obrazcev ne uporablja oziroma izda le koprološki izvid, mora lečeči veterinar podati strokovno presojo v pisni obliki, o tem ali tretiranje kljub pozitivnim izvidom ni potrebno.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi