30. 12. 2016 – Za projekte lokalnih akcijskih skupin razpis v višini milijon evrov

V Uradnem listu je bil objavljen 1. javni razpis iz naslova ukrepa LEADER/CLLD za namen skupnih projektov sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS). Za razpis je na voljo 1 mio € nepovratnih sredstev.

V Sloveniji je bilo oktobra 2016 potrjenih 37 lokalnih akcijskih skupin (LAS). Pristop LEADER/CLLD se izvaja na celotnem ozemlju Slovenije (vključene vse občine). LAS-i že razpisujejo javne pozive za izbor operacij oz. projektov, ki se bodo izvajali v okviru strategij lokalnega razvoja in jih bodo LAS-e izbrale na podlagi meril po pristopu od spodaj navzgor.

Operacije oz. projekti sodelovanja morajo imeti jasno opredeljen rezultat in opredeljene koristi za lokalno območje. Operacija je lahko usmerjena v krepitev zmogljivosti in izmenjavo izkušenj v zvezi z lokalnim razvojem, kot so publikacije, seminarji, izmenjava osebja z namenom vzpostavitve skupnih metod dela ter skupnega dela na razvoju območja. Izvajajo se lahko tudi operacije, ki so povezane z razvojem in trženjem storitev in proizvodov, promocijo novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij, vključevanjem ranljivih skupin, organizacijo skupnih delovnih procesov z izmenjavo virov in opreme, oblikovanjem kratkih dobavnih verig hrane in lokalnih trgov ter kolektivne okoljske operacije.

Gre za 1. javni razpis za operacije oz. projekte sodelovanja med LAS-i znotraj Republike Slovenije ali iz drugih držav članic Evropske unije, lahko pa tudi z območij tretjih držav.

Seznam LAS

Povezava do javnega razpisa

Deli z drugimi