30. 11. 2017 – Nove usmeritve za Skupno kmetijsko politiko EU po letu 2020

Evropska komisija je 29. 11. 2017 predstavila Sporočilo »Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva« (v nadaljevanju sporočilo), ki podaja usmeritve za Skupno kmetijsko politiko EU (SKP) po letu 2020.

Evropska komisija je predstavila Sporočilo »Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva« (v nadaljevanju sporočilo), ki podaja usmeritve za Skupno kmetijsko politiko EU (SKP) po letu 2020. Sporočilo temelji na razmisleku o rezultatih izvajanja SKP in doseganju zastavljenih ciljev, potrebi po soočenju z novimi izzivi ter izidu javnega posvetovanja o prihodnosti SKP. 

V sporočilu Evropska komisija predlaga prožnejši pristop, s ciljem, da se pri podpori kmetom dosežejo rezultati in trajnostni razvoj kmetijstva EU, potrošnikom pa še naprej zagotavlja zdrava in kakovostna hrana. Glavna pobuda je tudi dati državam članicam več pristojnosti glede tega, kako in kam naj vložijo svoja sredstva SKP, da bi lahko izpolnile visoke skupne cilje glede okolja, podnebnih sprememb in trajnosti.

 

MKGP sporočilo podrobno proučuje in bo v prihodnjih dneh pripravilo stališče Republike Slovenije. Za Slovenijo je pomembno, da je jasno prepoznana vloga in dodana vrednost SKP za doseganje skupnih ciljev na ravni EU in za soočenje z novimi izzivi, predvsem v zvezi z varovanjem okolja in naravnih ekosistemov, z ohranjanjem kmetijstva na območjih z naravnimi omejitvami ter z upravljanjem s tveganji. Glede prihodnje SKP je za Slovenijo še posebej pomembna Politika razvoja podeželja, tako z vidika spodbujanja razvoja kmetijstva kot tudi širše njen prispevek k ohranjanju vitalnega podeželja. 

 

Prva predstavitev Sporočila in razprava s socialnimi partnerji bo 8.12.2017 na seji Sveta RS za kmetijstvo in razvoj podeželja, širša javna razprava pa bo sledila januarja 2018.

 

Celotno sporočilo …

Dodatne informacije …

 

Deli z drugimi