30. 10. 2020 – Vabilo na Posvet javne službe kmetijskega svetovanja in dogodek Evropskega partnerstva za inovacije, 9. in 10. november

Vabljeni ste na Posvet Javne službe kmetijskega svetovanja, ki deluje pod okriljem Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, in na dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP. Dvodnevi posvet bo potekal pod naslovom Skupaj soustvarjamo prihodnost kmetijstva.

posvet 1

Posvet letos prvič organiziramo v obliki spletnega seminarja. Na dogodek, ki bo potekal 9. in 10. novembra, poleg kmetijskih svetovalcev vabimo kmete, predstavnike društev in organizacij, ki združujejo kmete, lokalnih oblasti, javnih zavodov, kmetijskih zadrug in institucij, srednjih kmetijskih šol, fakultet ter raziskovalnih organizacij, ki delujejo v kmetijstvu.

Posvet bomo v prvem dnevu namenili izzivom EU in Slovenije v luči pandemije ter pripravi Strateškega načrta za izvedbo skupne kmetijske politike ob upoštevanju strategij Evropskega zelenega dogovora.

Drugi dan MKGP in JSKS skupaj prirejata dogodek Evropskega partnerstva za inovacije (EIP). Namen EIP dogodka je predstavitev slovenskih projektov Evropskega partnerstva za inovacije iz ukrepa M16 Sodelovanje v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020 in seznanitev javnosti z aktivnostmi na teh in drugih projektih.

 

PONEDELJEK, 9. 11. 2020

Posvet Javne službe kmetijskega svetovanja

8:00 Registracija udeležencev in ureditev povezav

9:00 Uvodni pozdravi

Anton Jagodic, vodja Sektorja za kmetijsko svetovanje, KGZS;
Roman Žveglič, predsednik KGZS;
Tassos Haniotis, direktor področja Strategija, poenostavitev in analiza politik, GD AGRI, Evropska komisija;
Dr. Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

9:45 Gospodarski izzivi EU in Slovenije v luči pandemije in Evropskega zelenega programa – red. prof. dr. Mojmir Mrak, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

10:15 Priporočila glede strateškega načrta – Tassos Haniotis, direktor področja Strategija, poenostavitev in analiza politik, GD AGRI, Evropska komisija

10:45 Odmor

11:00 Pogled EU parlamenta na bodočo skupno kmetijsko politiko – Franc Bogovič, Evropski poslanec, član Evropskega parlamenta

11:30 Prihodnja kmetijska politika: pregled trenutnega stanja s strani evropskih mladih kmetov – Sean Finan, podpredsednik Evropskega komiteja mladih kmetov (CEJA)

11:50 Strateški načrt SKP 2021 – 2027: aktivnosti in usmeritve Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – dr. Darja Majkovič, generalna direktorica, Direktorat za kmetijstvo, MKGP

12:15 Izhodišča KGZS pri pripravi strateškega načrta SKP – predstavnik KGZS

12:35 Razprava in kratek odmor

13:00 (Krizno) tržno komuniciranje – Kako lahko slovensko podeželje izkoristi korona situacijo? – Tomaž Stritar, Uspešen podjetnik, poslovno svetovanje

 

TOREK, 10. 11. 2020
Dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP 

8:30 Registracija udeležencev in ureditev povezav

9:00 Uvodni pozdrav udeležencem

Dr. Darja Majkovič, generalna direktorica, Direktorat za kmetijstvo, MKGP

9:10 Podpora pri spodbujanju inovacij: Vloga inovacijskih posrednikov kot del AKIS-a

Marleen Gysen, Center za podporo inovacijam za razvoj kmetijstva in podeželja (Innovatiesteunpunt), Belgija
Aleksander Bomberski, Storitvena točka za inovacijsko omrežje za kmetijstvo in podeželje (Service Point for Agriculture and Rural Areas Innovation Network), Poljska
Razprava

10:00 Odmor

10:15 – 12:45 Predstavitev 28 EIP Projektov iz ukrepa M16 Programa razvoja podeželja

10:15 – 11:15 Prvi časovni okvir

Tematska skupina 1 – Povačenje produktivnosti in konkurenčnosti kmetijske proizvodnje

Tematska skupina 2 – Digitalizacija in prilagajanje podnebnim spremembam
Tematska skupina 3 – Učinkovitejša raba (naravnih) virov

11:15 – 11:45 Odmor

11:45 – 12:45 Drugi časovni okir

Tematska skupina 1 – Povačenje produktivnosti in konkurenčnosti kmetijske proizvodnje
Tematska skupina 2 – Digitalizacija in prilagajanje podnebnim spremembam
Tematska skupina 3 – Učinkovitejša raba (naravnih) virov

Po predstavitvah EIP projektov bo možno postaviti vprašanja za udeležence.


Vabilo s programom

Seznam predstavljenih projektov EIP 

Prijave na posvet so odprte le do petka, 6. novembra, na spletni strani zbornice.

Deli z drugimi