30. 10. 2018 – Zahtevi POZ_ZEL in VOD_ZEL: rok setve podaljšan do 15. novembra 2018

Iz podatkov o minimalni količini padavin in visokih temperaturah na območju Pomurja ob koncu poletja in v jeseni izhaja, da so nastale razmere izredne, saj je ovirana tako priprava tal, kot tudi setev prezimnih posevkov.

 

Zaradi navedenih razmer se pri zahtevah ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP):

– Ozelenitev njivskih površin (POZ_ZEL) v okviru operacije Poljedelstvo in zelenjadarstvo, in
– Ozelenitev njivskih površin (VOD_ZEL) v okviru operacije Vodni viri

za leto 2018 rok setve prezimnih posevkov izjemoma podaljša do 15. 11. 2018, začetek roka, ko mora zelena odeja pokrivati njivske površine pa do 5. 12. 2018.

 

Izjema velja za naslednje občine:
–    UE Lendava: Lendava, Turnišče, Dobrovnik, Črenšovci, Odranci, Kobilje, Mala Polana;
–    UE Murska Sobota: Murska Sobota, Moravske Toplice, Beltinci, Tišina, Cankova, Rogašovci, Kuzma, Grad, Gornji Petrovci, Šalovci, Hodoš, Puconci;
–    UE Ljutomer: Ljutomer, Križevci pri Ljutomeru, Veržej, Razkrižje;
–    UE Gornja Radgona: Gornja Radgona, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Apače.

Upravičencem ukrepa KOPOP, ki jim pri zahtevah POZ_ZEL in VOD_ZEL setve ni uspelo opraviti do 25. 10. 2018, ni treba sporočati primera višje sile ARSKTRP. Kljub temu pa morajo hraniti vsa dokazila, s katerimi bodo v primeru morebitnega pregleda na kraju samem dokazali, da so setev opravili do 15. 11. 2018 (evidence o delovnih opravilih, računi, pregled površin in vse ostalo, kot velja sicer).

Če setev v okviru zahtev POZ_ZEL in VOD_ZEL tudi do izteka podaljšanega roka:
–    zaradi neugodnih razmer ne bo opravljena, upravičenci ARSKTRP sporočijo primer višje sile;
–    kljub ugodnim razmeram ne bo opravljena, se plačilo za zahtevi POZ_ZEL in VOD_ZEL ne dodeli, upravičenci pa morajo narediti umik zahtevka prek dopolnitve zbirne vloge.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi