30. 1. 2019 – Upravičencem podukrepa 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij se izteka rok za začetek izvajanja poslovnega načrta

Upravičenci, ki so jim bila odobrena sredstva na podlagi vloge na javni razpis za podukrep 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij (Uradni list RS, št. 56/17), morajo najpozneje v devetih mesecih od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev začeti z izvajanjem poslovnega načrta.
    
Javni razpis v 1. točki 6. poglavja »Obveznosti upravičenca« določa, da morajo upravičenci najpozneje v devetih mesecih od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev začeti z izvajanjem poslovnega načrta. V 3. točki istega poglavja se za aktivnosti izvajanja poslovnega načrta, ki so nastale po datumu oddaje vloge na javni razpis, upoštevajo dokazne listine kot so: računi, potrdila, dovoljenja, pogodbe, izpisi, certifikati, dokumenti za identifikacijo premičnin itd.

V skladu z navedenim želi Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (Agencija) vlagatelje spomniti, da bo devetmesečni rok od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev kmalu potekel, zato morajo začeti z izvajanjem poslovnega načrta in shraniti dokazne listine (račune, potrdila, dovoljenja, pogodbe, izpise, certifikate, dokumente za identifikacijo premičnin itd.), ki jih bodo priložili zahtevku za izplačilo 2. obroka kot dokaz o začetku izvajanja poslovnega načrta.

Agencija želi vlagatelje opozoriti še na izpolnjevanje naslednjih pogojev, ki jih morajo upoštevati za uspešno pridobitev odobrenih sredstev:

V želji, da bi do končnih upravičencev  – malih kmetov prišlo čim več razpoložljivih sredstev, Agencija upravičence poziva, da spoštujejo predpisane pogoje. V primeru, da ne bodo začeli z izvajanjem poslovnega načrta najpozneje v devetih mesecih od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev, bo Agencija namreč to morala upoštevati kot kršitev obveznosti in jo sankcionirati v skladu s predpisanim Katalogom kršitev in sankcij iz Priloge 2 javnega razpisa.

Deli z drugimi