3. srečanje Medresorske delovne skupine za CLLD po 2020 s predstavniki LAS


  • Datum objave 21.06.2021

3. srečanje Medresorske delovne skupine za CLLD po 2020 s predstavniki LAS

  • Datum objave 21.06.2021

V petek, 18. 6. 2021, je preko spleta potekalo že tretje srečanje Medresorske delovne skupine za CLLD po 2020 (MDS CLLD 2021-2027) s predstavniki vseh lokalnih akcijskih skupin (LAS).

Spletnega srečanja se je udeležilo preko 75 udeležencev, poleg predstavnikov vseh 37 LAS še predstavniki vseh v CLLD vključenih skladov ter predstavniki MGRT in ARSKTRP.

MDS CLLD 2021-2027 je predstavila pogoje za oblikovanje LAS v novi perspektivi ter izhodišča za oblikovanje finančnega okvirja v prihodnjem programskem obdobju. V nadaljevanju smo se dotaknili tudi prehodnega obdobja na skladu EKSRP, vključno z razdelitvijo sredstev znotraj podukrepov in predlogi poenostavljenih oblik stroškov.

LAS-om je bilo predstavljeno tudi aktualno stanje priprav pri Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, vključno s pogoji za oblikovanje ribiških LAS-ov (LASR).

 

Prezentacija: CLLD 2021-2027: tranzicijsko obdobje za EKSRP pogoji za oblikovanje

Prezentacija: Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo  ESPRA  2021-2027

 

Deli z drugimi