3. 8. 2018 – Ministrstvo na mednarodnem sejmu Agra o pomenu mladih kmetov za prihodnost slovenskega kmetijstva

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo tudi letos pomembno vsebinsko obogatilo dogajanje na mednarodnem kmetijskem sejmu AGRA, ki bo potekal od 25. do 30. avgusta v Gornji Radgoni. Osrednja tema letošnjega sejma bodo mladi kmetje. Ti predstavljajo enega izmed najpomembnejših stebrov kmetijstva po vsem svetu in so nepogrešljivi člen za ohranjanje in prihodnji razvoj kmetijstva ter za poseljenost in obdelanost podeželja. Ministrstvo bo mladim kmetom posvetilo dogajanje tako na razstavnem prostoru kot z mednarodno ministrsko konferenco. Poleg tega pa bo ministrstvo letos prvič pomembneje izpostavilo tudi področji slovenskega ribištva in gozdarstva.

Predstavniki ministrstva bodo sodelovali tudi na razpravah o reformi Skupne kmetijske politike EU, o predlogu strateškega načrta promocije kmetijskih in živilskih proizvodov za obdobje 2019 – 2024 ter o odnosih oz. nepoštenih praksah v verigi preskrbe s hrano.
Obiskovalci razstavnega prostora ministrstva v hali A pa bodo lahko sodelovali v nagradnih igrah, si ogledali akvarij z najbolj pogostimi ribami v slovenski akvakulturi, okušali jedi iz slovenskih ribiških proizvodov, kmetje in lastniki gozdov pa bodo lahko prejeli aktualne informacije o možnih finančnih podporah za različne investicije ter o novi obveznosti vodenja evidenc in petletnega hranjenja dokumentov o lesu in lesnih proizvodih.

Mladi prevzemniki kmetij

Na razstavnem prostoru ministrstva bodo sogovorniki v nizu okroglih miz spregovorili o sodobnih izzivih, s katerimi se soočajo mladi v kmetijstvu in na podeželju. Razpravljali bodo o pomenu povezovanja med mladimi kmeti, o pametnem kmetijstvu in uporabi sodobnih tehnologij za učinkovitejše kmetovanje ter o koristih in možnostih prenosa znanja in delovnih izkušenj mladih kmetov iz tujine na slovenske kmetije. Iskali bodo rešitve, kaj vse je potrebno, da je kmetija lahko uspešna in se pri tem dotaknili primerov dobrih praks tako iz kmetijstva kot gospodarstva. Ena od okroglih miz bo namenjena tudi aktualnemu vprašanju položaja mladih žensk na podeželju, kjer bodo sogovorniki razpravljali o tem, kako narediti življenje in delo na kmetiji bolj privlačno za mlada dekleta.

Na stojnicah se bodo mladi kmetje oz. prevzemniki kmetij predstavljali z izdelki in storitvami svojih kmetij, obiskovalci pa bodo vsako jutro z njimi lahko poklepetali ob kavi in kulinaričnih prigrizkih, ki jih bodo posebej za to priložnost pripravljali dijaki kmetijskih šol.

Dan pred otvoritvijo sejma, v petek 24. avgusta bo ministrstvo v Mariboru tudi letos organiziralo mednarodno ministrsko konferenco, ki bo posvečena mladim kmetom. Ministrstvo je na konferenco povabilo kmetijske ministre držav članic EU, držav kandidatk in potencialnih kandidatk za vstop v EU ter Svobodno deželo Saško (Zvezna republika Nemčija). Na konferenco so poleg ministrov vabljeni tudi predstavniki mladih kmetov posameznih držav ter Evropskega sveta mladih kmetov CEJA. Ministri bodo v razpravi izmenjali mnenja o tem, kako bi bilo potrebno poskrbeti za mlade na podeželju, da bi bilo okolje bolj ugodno in bi se več mladih odločalo za življenje na podeželju in za poklic kmeta ter kako bi lahko ustvarili spodbudno okolje za mlade ženske na podeželju. Razprava bo potekala tudi o digitalizaciji v kmetijstvu. Uporaba novih informacijskih orodij in tehnologij, podatkovnih baz in inovacij naj bi namreč vodila k večji konkurenčnosti, boljšemu upravljanju in zmanjšanju administrativnih bremen. Ministri bodo tako izmenjali izkušnje o prenosu informacijskih tehnologij v kmetijstvo in vlogi mladih kmetov pri tem.

Razvoj podeželja, ribištvo, gozdarstvo in varna hrana

Ministrstvo bo tokrat na področju podeželja izpostavilo problematiko invazivnih tujerodnih vrst, in sicer bo javnost ozaveščalo, kako jih prepoznati, kakšno nevarnost predstavljajo in kako jih odstranjevati. Informirali pa bodo tudi o pomembnosti ohranjanja mejic, ki v sebi skrivajo bogastvo biotske raznovrstnosti in imajo mnoge pozitivne učinke na kmetovanje.

Na tokratnem sejmu bo ministrstvo prvič pomembneje izpostavilo trajnostne vidike slovenskega ribiškega sektorja, predvsem pa akvakulturo oz. ribogojstvo. Opozorilo bo na prednosti proizvodov iz lokalnega ribištva in ribogojstva ter predstavilo pomembnejše lokalne ribolove vrste in vrste iz akvakulture. Na sejemskem prostoru si bo mogoče ogledati pripravo in okusiti ribje jedi iz proizvodov akvakulture. Otroci bodo skozi igro spoznavali lokalne morske in sladkovodne ribe, vsi udeleženci pa bodo lahko sodelovali v nagradni igri poznavanja rib. O stanju v akvakulturi, ki predstavlja pomemben vir proizvodnje in prihodkov slovenskega ribiškega sektorja, bodo govorili na okrogli. Odgovorili bodo na vprašanja, s kakšnimi izzivi se soočajo ribogojci, kakšne so priložnosti in na kakšen način jim lahko pomaga država, vključno s finančnimi podporami pri investicijah.

Na področju gozdarstva bo letošnja predstavitev posvečena skrbnemu ravnanju posameznikov v gozdovih, ki poteka v okviru letošnjega projekta Skrbno z gozdom. Gozdovi namreč predstavljajo za Slovenijo izjemno bogastvo, ki ga lahko izkoriščamo ne samo za lesno-predelovalno industrijo, pač pa je to tudi vir preživljanja prostega časa, rekreacije, nabiranja gozdnih plodov, turizma itd. Lastniki gozdov, gozdarska inšpekcija in Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) vse glasneje opozarjajo na zaostrovanje konfliktov med njimi in obiskovalci gozda, predvsem ko gre za nabiralništvo in vožnjo v naravnem okolju z različnimi vozili. Ministrstvo skupaj z gozdarsko inšpekcijo in ZGS v letošnjem letu z uporabo različnih komunikacijskih orodij poudarja nujnost ustreznega obnašanja in ravnanja obiskovalcev gozda. S tem si prizadeva za dvig ravni kulture v gozdu, spoštovanje in občudovanje njegovih lepot ter končno primeren odnos do lastnine. O tem bodo govorili tudi sogovorniki na okrogli mizi Gozdovi so naše bogastvo – ohranili jih bomo le s skrbnim ravnanjem z njimi.

Poleg tega bo ministrstvo lastnike gozdov in lesne trgovce opozarjalo na nujnost vodenja evidenc in petletnega hranjenja dokumentov o lesu in lesnih proizvodih. To je novost, ki jo predpisuje uredba EU in določa, da morajo pravne in fizične osebe oz. lastniki gozdov v primeru, ko prvič dajejo na trg EU les in lesne proizvode, vzpostaviti »sistem potrebne skrbnosti« in z njim povezano sledljivost lesa in lesnih proizvodov. Lastniki gozdov pa bodo lahko pridobili tudi vse ustrezne informacije o možnostih finančnih podpor in pogojih za njihovo pridobitev za sanacijo v ujmah poškodovanih gozdov s pomočjo ukrepov Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Na okrogli mizi s področja zagotavljanja varne hrane v Sloveniji bodo sogovorniki tokrat govorili o, za širšo javnost še precej nepoznani, a pomembni temi: škodljivih posegih konkurence na področju hrane, ki so v tujini vse bolj pogosti. Spregovorili bodo o tem, ali predstavljajo nevarnost tudi za slovensko živilsko industrijo in kako se jih z učinkovitim nadzorom obraniti.

Deli z drugimi