3. 8. 2015 – Izbran je izvajalec za usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz PRP 2014–2020 za leto 2015

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je z javnim naročilom izbralo Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljevanju: ZGS) kot izvajalca usposabljanja na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2015.

Usposabljanje je namenjeno lastnikom, zakupnikom in uporabnikom gozdov ter zaposlenim pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirana za gozdarsko dejavnost in potrebujejo znanja s področja varnega dela v gozdu. Usposabljanja so za udeležence brezplačna, razen malice.

Stroški usposabljanja se sofinancirajo iz sredstev ukrepa M01 Prenos znanja in dejavnosti informiranja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. Za izvajalca je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z javnim naročilom izbralo ZGS. Izvajalec na svoji spletni strani objavlja vse termine usposabljanj (gledati Dodatne informacije). Zbrana gradiva z usposabljanj bodo dostopna na spletnih straneh Programa razvoja podeželja 2014–2020 (Knjižnica).

 

Več informacij:

– Podrobnejše informacije za udeležence usposabljanj je možno videti na tej povezavi in

 na spletni strani ZGS.

 

Deli z drugimi