3. 4. 2018 – Novosti v subvencijski kampanji 2018 za ukrepe KOPOP, EK, OMD in DŽ iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020

V Kmečkem glasu je bil objavljen članek o novostih v subvencijski kampanji 2018 za ukrepe KOPOP, EK, OMD in DŽ iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020. V članku so opisane ključne novosti pri operacijah Ohranjanje mejic, Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje in Ohranjanje rastlinskih genskih virov, opisani pa so tudi pogoji, ki jih je treba izpolniti pred vstopom v ukrep KOPOP. V okviru ukrepa DŽ so izpostavljena opozorila prašičerejcem in rejcem drobnice glede sporočanje staleža. Na kratko je pojasnjeno tudi kako je potrebno označevati vir sofinanciranja na spletnih straneh.

ČLANEK…

Deli z drugimi