3. 12. 2020 – Posvet Biotehniške fakultete o uresničevanju ciljev ohranjanja narave v okviru Skupne kmetijske politike po letu 2020: Prostovoljni ukrepi

Namen dogodka, ki poteka v okviru pobude znanstvenikov za izboljšanje uspešnosti SKP na področju ohranjanja narave, je bil omogočiti strokovno razpravo o načinih za izboljšanje učinkovitosti instrumentov SKP, namenjenih ohranjanju narave. Na posvetu so sodelovale raziskovalne in druge institucije, ki so predstavile rezultate svojih raziskav in predloge ukrepov za spodbujanje nadstandardnih kmetijskih praks, ki lahko prispevajo k izboljšanju stanja biotske pestrosti v Sloveniji. Dogodek 19. 11. 2020 sta organizirali in moderirali Tanja Šumrada in Ilona Rac, Katedra za agrarno ekonomiko, politiko in pravo Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete.

Na povezavi so objavljene povezave do prosojnic in video posnetkov posameznih predstavitev in razprave udeležencev:

 

Izvedba dogodka je deloma potekala v okviru Ciljnega raziskovalnega projekta V4-2019 Trajnostni modeli kmetovanja na območjih Natura 2000, ki ga sofinancirata Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS) in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

 

Povezava

Deli z drugimi