29. 9. 2020 – Sprejeta novela uredbe, ki ureja ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju

 

 MG 2411

Foto: Krompir, pridelan na Kmetiji Šlamberger (avtor: Primož Lavre).

 

Te dni je Vlada sprejela novelo Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014 – 2020.

 

Kaj prinaša novela uredbe?

S spremembami in dopolnitvami uredbe se uvaja uskladitev s Pravilnikom o organizacijah proizvajalcev v sektorju prašičjega mesa in možnost popolnoma elektronskega vlaganja vlog in zahtevkov. Organizacije in skupine proizvajalcev bodo omogočile njihovo boljšo organiziranost ter boljše pogajalsko izhodišče. Povezanost primarnih proizvajalcev bo posredno vplivala na dohodkovno uspešnost posameznega člana skupine, kar bo imelo neposredni vpliv na trajnostno proizvodnjo hrane in vzpostavitev lokalnih trgov.

Status organizacije ali skupine proizvajalcev lahko pridobi skupina kmetov, ki so v skladu z zakonom o gospodarskih družbah ali z zakonom o zadrugah, povezanih v pravno osebo ali del pravne osebe. Medsebojno organiziranost in delovanje člani opredelijo s statutom organizacije ali skupine proizvajalcev, vsi člani pa so obvezani tržiti svoje proizvode preko te skupine proizvajalcev, za katero so prejeli priznanje. Organizacija ali skupina pridelovalcev pridobi status v skladu s pravilniki o priznanju.

Novela uredbe bo omogočala izvedbo javnega razpisa, ki bo novoustanovljenim organizacijam iz sektorja prašičjega mesa omogočal prejem podpore za lažje začetno delovanje. Upravičenec prejme podporo za prvih pet koledarskih let od datuma priznanja, oziroma za tretji razpis prva tri koledarska leta od vložitve vloge ter najdlje do zaključka leta 2022. Podpora se izračuna na podlagi letnega prometa – prihodkov od prodanih proizvodov, za katere je skupina ali organizacija prejela priznanje.

Najvišja stopnja podpore je za organizacije proizvajalcev (sklop A) je največ 50.000 evrov letno in za skupine proizvajalcev (sklop B) največ 25.000 evrov letno.

 

Povezava na novelo uredbe

Deli z drugimi