29. 5. 2015 – Posvet lokalnih akcijskih skupin in predstavitev Uredbe o CLLD

Ključni podlagi za delo lokalnih akcijskih skupin (LAS) sta Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uredba o CLLD) in smernice za izdelavo strategij lokalnega razvoja. Z namenom predstavitve obeh dokumentov je bil 29. 5. 2015 v Lenartu organiziran posvet LAS-ov. Posveta se je udeležilo skoraj 80 predstavnikov LAS-ov, občin in inštitucij, ki delujejo na podeželju.

Spremembe in podrobnosti aktualne Uredbe o CLLD so iz vidika treh strukturnih skladov (EKSRP, ESRP in ESRR) predstavili Alenka Šesek, Sektor za podeželje, in Matej Zagorc, Sektor za lovstvo in ribištvo, oba MKGP, ter mag. Nena Dokuzov, Sektor za regionalno razvojno načrtovanje, MGRT.

Na podlagi razprave, ki je sledila, bodo predstavniki ministrstev posredovali Vladi RS v potrjevanje nekoliko spremenjen predlog Uredbe o CLLD. Med drugim bosta spremenjeni dve določili – popravi se točkovanje SLR za število občin vključenih v LAS ter prvi rok za vlaganje SLR, ki se popravi na 31. 10. 2015.

V zadnjem delu posveta pa je Matej Bedrač iz Kmetijskega inštituta Slovenije predstavil še Smernice za izdelavo SLR. Čeprav leto in pol po začetku programskega obdobja je Uredba o CLLD še vedno ni potrjena, vsekakor pa še ostajajo odprta nekatera ključna vprašanja. Posvet je organiziral LAS Ovtar v sodelovanju z DRSP, MGRT in MKGP.

 

Predstavitev iz vidika EKSRP in ESPR (ppt)

Predstavitev iz vidika ESRR (ppt)

Predstavitev smernic za izdelavo SLR (ppt)

 

Deli z drugimi