29. 4. 2019 – Zbiranje pripomb javnosti na predlog predpisa za sanacijo in obnovo gozda po vetrolomu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno razpravo posredovalo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Javnost lahko svoje pripombe in predloge na predlog tega predpisa poda do vključno 20. 5. 2019, na naslov gp.mkgp@gov.si

Deli z drugimi