29. 3. 2021 – Akcijski načrt za razvoj ekološkega kmetijstva

 

EKO

Evropska komisija je pretekli teden (25. marca) predstavila Akcijski načrt za razvoj ekološke pridelave. Njegov splošni cilj je spodbuditi pridelavo in potrošnjo ekoloških proizvodov, da bi se do leta 2030 ekološko kmetovanje izvajalo na 25 odstotkih kmetijskih zemljišč ter da bi se znatno povišala raven ekološke akvakulture.

Akcijski načrt je zasnovan tako, da ekološkemu sektorju zagotavlja ustrezna orodja za dosego cilja, torej, da se na 25 odstotkih kmetijskih zemljiščih ekološko kmetuje. V njem je 23 ukrepov, ki so osnovani na treh oseh, in sicer spodbujanju potrošnje, povečanju pridelave in izboljšanju trajnostnosti sektorja, da bi se zagotovila njegova uravnotežena rast.

Akcijski načrt upošteva rezultate javnega posvetovanja, ki je potekalo med septembrom in novembrom 2020 in v okviru katerega je bilo prejetih skupno 840 odgovorov deležnikov ter državljank in državljanov.

Gre za pobudo, napovedano v strategiji „od vil do vilic“ in strategiji za biotsko raznovrstnost, ki sta bili objavljeni maja 2020. Ti dve strategiji sta bili predstavljeni v okviru evropskega zelenega dogovora, da bi omogočili prehod na trajnostne prehranske sisteme in obravnavali ključne dejavnike izgube biotske raznovrstnosti.

Komisija je v priporočilih državam članicam o njihovih strateških načrtih Skupne kmetijske politike (SKP), objavljenih decembra 2020, vključila cilj, da se do leta 2030 25 odstotkov kmetijskih zemljišč v EU nameni ekološkemu kmetovanju. Države članice so pozvane, naj v svojih načrtih SKP določijo nacionalne vrednosti za ta cilj. Nato bodo morale pojasniti, kako nameravajo na podlagi svojih lokalnih razmer in potreb doseči ta cilj z uporabo instrumentov SKP.

V Sloveniji je v pripravi tudi nacionalni »Akcijski načrt za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027« (ANEK), ki ga bo potrdila Vlada RS (predvidoma do julija). ANEK bo vključeval potrebe, cilje in ukrepe za pospešen razvoj ekološkega kmetijstva v Sloveniji. Te ukrepe bomo v čim večji meri vključili v strateške načrte, tako za področje kmetijstva kot ribištva.

Dodatne informacije o Akcijskem načrtu za razvoj ekološke pridelave (v angleškem jeziku)

 

Deli z drugimi