29. 2. 2016 – Predhodna ocena izvajanja finančnih instrumentov v Sloveniji

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 predvideva uporabo finančnih instrumentov (delno ali v celoti) pri podukrepih 4.2 (Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov), 6.4 (Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti) in 8.6 (Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov).

V skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 mora organ upravljanja pred odločitvijo o implementaciji finančnih instrumentov pripraviti predhodno oceno izvajanja finančnih instrumentov, s katero se ugotovi nedelovanje trga ali neoptimalne naložbene razmere ter oceni raven in obseg potreb po javnih naložbah ter določi vrste podprtih finančnih instrumentov.

Povzetek ugotovitev in zaključki predhodne ocene v zvezi s finančnimi instrumenti so dostopni na tej povezavi.

 

Povzetek predhodne ocene finančnih instrumentov v Sloveniji (PDF)

Deli z drugimi