29. 12. 2015 – Predlog prve spremembe PRP 2014–2020 posredovan na Evropsko komisijo v potrditev

MKGP je zlasti pri izvajanju podukrepa 6.1 »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«, ukrepa 10 »Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila«, ukrepa 14 »Dobrobit živali« ter pri pripravi nacionalnih predpisov za ostale ukrepe razvoja podeželja zaznalo možnosti izboljšav. S ciljem, da bi omogočili dostop do zadevnih operacij večjemu številu kmetijskih gospodarstev, je oblikovalo strokovne skupine, v katerih so poleg predstavnikov MKGP sodelovali tudi strokovnjaki in relevantni deležniki s posameznega področja, obravnavanega v vsaki skupini (Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Gospodarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijski inštitut Slovenije, Ministrstvo za okolje in prostor, Sindikat kmetov Slovenije, Zavod RS za varstvo narave, Zveza društev rejcev drobnice, Zveza podeželske mladine Slovenije). Na podlagi usklajevanj v strokovnih skupinah, na podlagi mnenja Odbora za spremljanje in na podlagi neformalnega usklajevanja z Evropsko komisijo je MKGP pripravilo predlog prve spremembe PRP 2014–2020, ki je bil danes, 29. 12. 2015 posredovan Evropski komiisji v potrditev.

Predlog prve spremembe PRP 2014-2020.pdf

Deli z drugimi