29. 11. 2013 – Na Evropsko komisijo posredovan v neformalno usklajevanje prvi predlog PRP 2014–2020

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je 15. 11. 2013 na Evropsko Komisijo (DG Agri) v neformalno usklajevanje posredovala prvi predlog Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020) in s tem začela postopek usklajevanja programa tudi z Evropsko Komisijo.

•    Prvi predlog Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020

Od zaključka javne razprave do sredine novembra so bila izvedena številna usklajevanja ter predstavitve vsebine posameznih ukrepov, ki so se odrazila tudi v spremembah in dopolnitvah teksta PRP 2014-2020 iz julija 2013. Kljub temu, da evropske pravne podlage za izvajanje politike razvoja podeželja v naslednjem programskem obdobju 2014-2020 še niso v celoti dorečene, je bila sprejeta odločitev, da se v neformalno usklajevanje na EK pošlje prvi predlog PRP 2014-2020. Namen neformalnega usklajevanja je čim prej pridobiti odziv EK na predlagano vsebino, da bomo imeli dovolj časa, da pripravimo in s socialnimi partnerji uskladimo morebitne nedorečenosti in potrebne popravke. Na ta način bomo omogočili tudi skrajšanje postopka formalne potrditve programa in čimprejšnji začetek izvajanja ukrepov novega PRP 2014-2020.

Pripombe, predloge in vprašanja nam lahko posredujete tukaj .

Več

Prijava na e-novice

Deli z drugimi