29. 1. 2016 – Predstavitev zaključkov vladne delovne skupine za razvoj Haloz

Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter vodja Delovne skupine Vlade za pripravo konkretnih ukrepov za celovit razvoj območja Haloz mag. Tanja Strniša je v Podlehniku 25. 1. 2016 predstavila poročilo, ki ga je pripravila delovna skupina in sprejela Vlada na svoji 68. redni seji 23. 12. 2015.

Delovno skupino je Vlada imenovala z namenom, da v sodelovanju z lokalno skupnostjo poišče tiste ukrepe, ki bi pripomogli k boljšemu razvoju tega dolgo zapostavljenega območja. Po približno polletnem intenzivnem delu je delovna skupina pripravila nabor ukrepov, kako nasloviti perečo problematiko praktično vseh območij v Sloveniji, ki jih pestijo razvojni problemi, kot so izseljevanje prebivalstva, višanje povprečne starosti in nizka dodana vrednost na zaposlenega.

Državna sekretarka in vodja delovne skupine Vlade je v svoji uvodni predstavitvi izrazila prepričanje, da je delovna skupina opravila svojo dolžnost in poiskala predloge rešitev, ki bodo lahko v naslednjih letih Halozam in ostalim primerljivim območjem pomagala stopiti na pot pospešenega razvoja.

Posebej je izpostavila 10 ukrepov s področja kmetijstva, ki so zajeti v poročilu:

Poleg naštetih ukrepov je državna sekretarka poudarila še dva ukrepa, za katere je v veliki meri zaslužno delo delovne skupine Vlade:

– LAS Haloze je bil poleg sredstev iz Evropskega kmtijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) omogočen dostop do sredstev za CLLD iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)
– Predlog za spremembe Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki bi omogočal vključitev vseh občin iz območja Haloz v kategorijo obmejnih območij, kar bi za to področje zagotovilo dodatne vire financiranja.

.ppt predstavitev

Deli z drugimi