28. 9. 2015 – Obvestilo in napovednik o obveznih predavanjih za ekološke kmetije, vključene v ukrepe plačil Programa razvoja podeželja – v SV Sloveniji med 19. 9. in 19. 10. 2015

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru in Inštitut za trajnostni razvoj iz Ljubljane obveščata ekološke kmetije iz vse Slovenije, ki so vstopile v ukrep plačil Ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (ukrep EK), da morajo vsako leto opraviti najmanj 6-urni program usposabljanja v zvezi z ekološkimi vsebinami.

V okviru usposabljanj, ki so se v Sloveniji pričela 15. 9. 2015 in bodo v severovzhodni Sloveniji organizirana med 19. 9. in 19. 10. 2015,  bodo predstavljene vsebine glede izpolnjevanja zahtev pri ukrepu EK, varstva voda in tal ter podnebne spremembe, ekološkega čebelarjenja in ekološkega semenarjenja, s čimer bo usposabljanje prispevalo tudi k bolj uspešnemu izvajanju ekološkega kmetijstva.

Usposabljanje v obsegu 6 ur je obvezno in je pogoj za pridobitev plačil za ta ukrep!

Stroški usposabljanja se sofinancirajo iz sredstev  Programa razvoja podeželja v ovkiru ukrepa Prenos znanja in dejavnosti informiranja, zato je usposabljanje za udeležence brezplačno.

V severovzhodni Sloveniji usposabljanja potekajo od 19. 9. 2015 do 19. 10. 2015 – večina v prostorih Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede na Pivoli 10, Hoče pri Mariboru, in sicer 24.9., 29.9., 30.9., 3.10. (vsi datumi ob 9. uri), in 15.10. ter 19.10. popoldan ob 16. uri in na lokaciji Rakičan 28.9. ter Križevci 5.10. (oboje s pričetkom ob 9. uri). Praktični del usposabljanja bo bodisi na fakulteti ali pa na izbranih ekoloških kmetijah (različno po terminih).

Udeleženci se lahko na usposabljanje prijavijo preko spletne strani Inštituta za trajnostni razvoj: http://www.itr.si/ ali po telefonu 01/43 97 460 ali 051 368 890 vsak delovnik od 8. do 16. ure. Na tej spletni strani najdete tudi informacije o usposabljanjih na drugih lokacijah po Sloveniji. 

PROGRAM letošnjih usposabljanj za ukrep ekološko kmetovanje, informacije o PRIJAVI in SPLETNA PRIJAVNICA…

 

Deli z drugimi