28. 7. 2017 – MKGP v javno razpravo poslalo Uredbo za izvajanje ukrepa Sodelovanje v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v javno razpravo posredovalo Uredbo o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020). Ta uredba celovito ureja izvajanje ukrepa Sodelovanje, med drugim tudi izvajanje projektov v okviru Evropskega partnerstva za inovacije (EIP) na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti. Javnost lahko svoje pripombe in predloge na predlog tega predpisa poda do vključno 25.8.2017.

S to uredbo se glede ukrepa Sodelovanje PRP 2014–2020 določajo vrste podukrepov, namen podpore, upravičenci, upravičeni stroški, pogoji za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, pogoji za izplačilo sredstev, finančne določbe ter skupne določbe za izvajanje tega ukrepa.

Celotno besedilo omenjene uredbe je javnosti dostopno na spletni strani E-demokracije

Deli z drugimi