28. 4. 2017 – Javni razpis za pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete – kmetijsko ministrstvo si želi več mladih rok na slovenskih kmetijah

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes objavilo javni razpis iz naslova podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2017. Minister mag. Dejan Židan je ob tem poudaril, da na ministrstvu zelo podpiramo mlade prevzemnike: “Z razpisom želimo povečati delež mladih ljudi, ki vodijo kmetije, saj s tem dobivamo v kmetijstvu nova znanja, energijo in ideje.” Preko tega razpisa po besedah ministra pričakujemo okoli 400 novih mladih prevzemnikov.

Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Cilja podukrepa sta izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev in izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev. Okvirna višina razpisanih javnih sredstev je 14 mio EUR. Od tega 11.520.000 EUR za sklop A, ki je namenjen mladim kmetom z zaposlitvijo oziroma s predvideno zaposlitvijo na prevzeti kmetiji, samostojnim podjetnikom posameznikom in družbam z enim družbenikom, in 2.480.000 EUR za sklop B, namenjen mladim kmetom, ki niso zaposleni na prevzeti kmetiji, niti tega ne načrtujejo. Upravičenec pri podukrepu je mladi kmet, ki je na dan oddaje vloge na javni razpis star od 18 do vključno 40 let, ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost ter prvič vzpostavlja kmetijsko gospodarstvo in sicer kot:
– mladi kmet, ki je edini nosilec kmetijskega gospodarstva,
– samostojni podjetnik posameznik, ki je kot mladi kmet nosilec kmetijskega gospodarstva, ali
– družba z enim družbenikom, ki je nosilka kmetijskega gospodarstva in v kateri je mladi kmet edini družbenik ter poslovodja.

Oddaja vlog na javni razpis je možna od 22. 5. 2017 do 27. 6. 2017. Vloge se točkujejo na podlagi meril za izbor. Sredstva se dodeljujejo vlogam, ki izpolnjujejo razpisne pogoje ter s številom doseženih točk presežejo mejo 26 točk in sicer tistim z višjim številom točk do porabe sredstev.

Povezava na javni razpis.

 

Dodatne informacije

Več informacij lahko zainteresirani dobijo pri INFO točkah.

Preverite spletno stran.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi