28. 12. 2015 – Povzetek prvih sprememb ukrepa KOPOP v okviru PRP 2014–2020

Kmalu po potrditvi Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 (v nadaljevanju: PRP) smo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pristopili k pripravi predloga spremembe operacij in zahtev za ukrep KOPOP. Cilj tega razmisleka je bil preoblikovanje nekaterih operacij in zahtev tako, da bi postale bolj zanimive za izvajanje in bi omogočile vstop v ukrep večjemu številu kmetij. Zasledovali smo cilj, da se oblikujejo spremembe, ki bi bile plod izkušenj in potreb iz proizvodnje oziroma prakse in znanosti, ki nastaja v strokovnih in izobraževalnih ustanovah. Pri vsem pa je bilo potrebno upoštevati tudi pravila Skupne kmetijske politike EU.

 

Na podlagi dosedanjega trdega in vztrajnega dela članov skupin, ki so v letu 2015 pripravljali predlog sprememb, upamo da so nastali predlogi sprejemljivi za širši krog kmetovalcev in da bo posledično vstop v ukrep KOPOP večji. Predlagane spremembe bo Evropska komisija dokončno ocenila in presodila do začetka meseca februarja 2016.

Ker je celotna sprememba dokaj obširna, predstavljamo predlog v zelo skrčeni obliki:

 

Sprememba površine, vključene v obveznost

Povečanje površin, vključenih v obveznost

1. Operacija Poljedelstvo in zelenjadarstvo

Upravičenci, katerih površine VVO I ležijo na območjih iz NUV, se lahko v operacijo 1. Poljedelstvo in zelenjadarstvo vključijo brez pogojevanja vključitve v operacijo 11. Vodni viri.

2. Operacija Hmeljarstvo

3. Operacija Sadjarstvo

4. Operacija Vinogradništvo

5. Operacija Trajno travinje I

6. Operacija Trajno travinje II

7. Operacija Posebni traviščni habitati

8. Operacija Traviščni habitati metuljev

9. Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov

10. Operacija Steljniki

Operacije 7. HAB, 8. MET, 9. VTR in 10. STE

11. Operacija Vodni viri

12. Operacija Ohranjanje habitatov strmih travnikov

13. Operacija Grbinasti travniki

14. Operacija Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri

15. Operacija Planinska paša

16. Operacija Visokodebelni travniški sadovnjaki

17. Operacija Ohranjanje mejic

18. Operacija Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje

19. Operacija Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija

 

Prve spremembe ukrepa KOPOP, predstavljene v tem članku, so informativnega značaja in se lahko še spremenijo glede na potek usklajevanja z Evropsko komisijo in končno potrjeno verzijo prvih sprememb PRP 2014–2020. Predstavljajo pa osnovno informacijo o spremembah, ki jih bo možno uveljavljati na zbirnih vlogah za plačila v letu 2016.

Deli z drugimi