28. 1. 2014 – Kako obrniti trend ptic kmetijske krajine

Poljski Škrjanec, Foto: Peter Buchner, Vir: DOPPS

poljski skrjanec peter buchner DOPPSV poročilu o monitoringu ptic kmetijske krajine za leto 2013, ki ga je pripravilo Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije, so avtorji opozorili na kritične trende. Zbrali so več priporočil za ukrepanje. Z njimi bi omejili izginjanje travniških habitatov, komasacije in melioracije ter odstranjevanje mejic in glavatih vrb. Predlagajo pa tudi uvajanje površin v naravovarstvene namene in spodbujanje etapne košnje. Več >

Deli z drugimi