27. 9. 2018 – Predstavitev poklica kmeta med osnovnošolci

Mreža za podeželje, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je pristopilo k projektu priprave uporabnih preglednic za osnovnošolce, ki so jim v pomoč pri pripravi na nacionalna preverjanja znanja. V okviru preglednice za matematiko za 9. razred osnovnošolcev je bil predstavljen poklic kmeta. Namen predstavitve poklica kmeta devetošolcem v šolskem letu 2018/2019 je, da mlade ozaveščamo o pomenu kmetijstva, o pomenu poklica kmeta, o prispevku kmetijstva k varovanju narave kar so cilji tudi Programa razvoja podeželja 2014–2020. Zgibanka, ki je bila izdana v 19.000 izvodih, je bila razdeljena vsem devetošolcem po Sloveniji v začetku šolskega leta.

Zgibanka

 

Deli z drugimi