27. 5. 2020 – Rok za prijavo na 3. JR za podukrep 16.4 in 4. JR za podukrep 16.5 je 9. 6. 2020

Potencialne prijavitelje obveščamo, da je vlogo na 3. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgo in 4. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam možno oddati do vključno 9. junija 2020.

Dodatne informacije

Deli z drugimi