27. 2. 2018 – Sprememba Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2018

V Uradnem listu je bila dne 21. 2. 2018 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2018 (v nadaljevanju: sprememba uredbe).

S spremembo uredbe se uskladijo določbe, ki se uporabljajo za opredelitev aktivnega kmeta, z zadnjo spremembo predpisa, ki ureja sheme neposrednih plačil.

Poleg tega se pri operaciji DŽ – prašiči podaljša rok za izdelavo pregledov gospodarstev in posodobitev programov dobrobiti živali s 26. 2. 2018 na 31. 3. 2018.

Uskladi se tudi status planin in skupnih pašnikov s spremembo Zakona o kmetijstvu. Ta določa ukinitev KMG – planin in KMG – skupnih pašnikov kot vrste samostojnih kmetijskih gospodarstev. Planine in skupni pašniki so po novem določeni kot zemljišča s posebnimi lastnostmi, ki so del kmetijskega gospodarstva.

Zaradi uskladitve s tretjo spremembo PRP 2014–2020, kjer je med drugim spremenjena tudi operacija posebni traviščni habitati, ki vpliva tudi na ukrep dobrobit živali, so v spremembi uredbe spremenjene evidence območij posebnih traviščnih habitatov, kjer je paša datumsko omejena ali prepovedana. Evidenco območja posebnih traviščnih habitatov, kjer za ukrep DŽ paša ni dovoljena do 30. 6., so nadomestile tri nove evidence, in sicer evidence območij, kjer paša za ukrep DŽ ni dovoljena do 30. 5. ali do 10. 6. ali do 20. 6.

Deli z drugimi