27. 2. 2014 – Uredba o ukrepu dobrobit živali iz PRP za obdobje 2014–2020 v letu 2014

Toplotno ugodjeVlada RS je izdala Uredbo o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 v letu 2014, ki določa ukrep dobrobit živali (ukrep DŽ) in za potrebe tega ukrepa tudi ukrep pomoč pri uporabi storitev svetovanja, ki se izvajata v letu 2014 kot ukrepa razvoja podeželja v skladu z 22. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008, 57/2012, 90/2012-ZdZPVHVVR) ter natančnejše postopke v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom za potrebe ukrepa DŽ.

Ukrepa sta povezana v delu, ki se nanaša na program dobrobiti živali (program DŽ), ki je rezultat individualne svetovalne storitve, ki jo opravi izvajalec svetovanja, izbran po predpisih javnega naročanja, za tiste nosilce kmetijskih gospodarstev, ki so najmanj enkrat do vključno 7. 3. 2014 sporočili stalež prašičev v centralni register prašičev. Ta storitev je za kmetijsko gospodarstvo brezplačna, saj se financira iz ukrepa pomoč pri uporabi storitev svetovanja. Izdelan program DŽ je eden izmed vstopnih pogojev za ukrep DŽ.

Uredba določa vsebino in izvedbo ukrepa DŽ, vključno z opisom vstopnih pogojev, trajanjem in vrsto obveznosti upravičencev, naborom možnih zahtev in pogojev za njihovo izpolnjevanje, načinom izračunavanja plačil in višino plačil, podrobnejšimi izvedbenimi določili, ki se večinoma sklicujejo na Uredbo o ukrepih kmetijske politike za leto 2014, kontrolami, sistemom znižanj in izključitev. Prav tako uredba določa vsebino in izvedbo ukrepa pomoč pri uporabi storitev svetovanja. Ta ukrep se izvaja po pravilih javnega naročanja, zato se podrobnejše obveznosti med naročnikom in izvajalcem svetovanja določijo v pogodbi. V uredbi so opredeljeni namen ukrepa, pogoji za izbor izvajalca svetovanja in njegove obveznosti ter kontrola in izplačila. Uredba vsebuje tudi finančne in prehodne določbe ter priloge, med katerimi poudarjamo zlasti obrazec za program DŽ, obrazec za vlogo za ukrep DŽ ter katalog kršitev in sankcij.

Uredba bo predvidoma objavljena v petek, 28. 2. 2014, v Uradnem listu RS.

Deli z drugimi