27. 10. 2014 – Priznavanje višje sile v kmetijstvu zaradi obilnega deževja in poplav v letu 2014

Višja sila se v zvezi z neizpolnjevanjem zahtev navzkrižne skladnosti in ukrepa Kmetijsko okoljska plačila iz Programa razvoja podeželja 2007–2013 prizna za območje celotne Slovenije. 

Po podatkih Agencije RS za okolje (ARSO) je bila količina padavin v obdobju od 15. junija do 15. septembra 2014 močno nadpovprečna povsod po Sloveniji. Najmanjši zabeležen odklon od povprečja je bil okoli 30 % več od povprečja, največji odklon pa celo 100 % (torej dvakratnik povprečne količine padavin). Podatki ARSO prav tako kažejo, da je bilo število padavinskih dni od 1. julija do 31. avgusta 2014 nadpovprečno glede na dolgoletno povprečje 1981–2010. Odstopanje glede števila padavinskih dni od povprečja je bilo od 40 % pa tudi do 100 %.

Zato se višja sila v zvezi z neizpolnjevanjem zahtev navzkrižne skladnosti in ukrepa Kmetijsko okoljska plačila iz Programa razvoja podeželja 2007–2013 prizna za območje celotne Slovenije.

Upravičenci lahko primere višje sile na svojih kmetijskih gospodarstvih v povezavi z obveznostmi iz naslova podukrepov Kmetijsko okoljskih plačil vložijo na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja na predpisanih obrazcih. Upravičencem, ki uveljavljajo višjo silo, ni potrebno prilagati dokazil, vendar pa morajo hraniti dokazila, s katerimi v primeru morebitne kontrole na kraju samem izkazujejo, da so zahteve, na primer setev, res opravili (evidence o delovnih opravilih, računi, pregled površin in vse ostalo, kar velja sicer).

Upravičence še enkrat obveščamo, da je v primeru zahteve iz ukrepa Kmetijsko okoljska plačila, vezane na setev prezimnih posevkov, rok za (ponovno) setev podaljšan do 10. novembra 2014. Posledično je podaljšan tudi rok, ko mora zelena odeja pokrivati njivske površine od 30. novembra 2014 dalje.

 

Usmeritev za delo ARSKTRP z dne 6. 10. 2014

Dopolnitve usmeritev za delo ARSKTRP z dne 24. 10. 2014

 

Deli z drugimi