27. 10. 2014 – Konec glasovanja in fotografske razstave Kaj pa je bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj kraj?

Kaj imajo skupnega projekti Postavitev igral za otroke, Tematska pot Na svoji zemlji, nakup stroja in gradnja skladišča za lesne sekance, Sveže iz morja – premični gostinski objekt, postavitev sadovnjakov in mrež proti toči? Gre za projekte, ki so bili sofinancirani z evropskimi sredstvi in si jih je bilo mogoče ogledati na Kongresnem trgu v Ljubljani v okviru fotografske razstave “Kaj pa je bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj kraj?. Razstava, ki si jo je ogledalo veliko število ljudi, se je zaključila 23. oktobra, še vedno pa si lahko na www.eu-skladi.si ogledate fotografije projektov skupaj z video prispevki.

V Sloveniji je bilo v programskem obdobju 2007-2013 sofinanciranih več kot 95.300 projektov, zato sta se Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Ministrstvo za kmetijsko, gozdarstvo in prehrano odločila opozoriti na številne dobre zgodbe, ki smo jih v Sloveniji ustvarili s pomočjo evropskih sredstev (iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Kohezijskega sklada, Evropskega socialnega sklada, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in/ali Evropskega sklada za ribištvo). Izveden je bil natečaj »Kaj pa je bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj kraj?«, v okviru katerega je splošna javnost predlagala projekte, ki so jim spremenili življenje oz. prispevali k izboljšanju kakovosti njihovega življenja oz. življenja skupnosti. Z žrebanjem smo izbrali 26 projektov, ki so bili predstavljeni v okviru razstave, ki je bila od 2. do 23. oktobra na ogled na Kongresnem trgu v Ljubljani.

V času razstave je potekalo tudi glasovanje na spletni strani www.eu-skladi.si – največ glasov je dobil projekt Podjetno v svet podjetništva, in sicer 930 od skupno prejetih 2444 glasov. Projekt, ki poteka po regionalnih razvojnih agencijah in ga koordinira Regionalni center za razvoj Zasavje, se sofinancira s pomočjo dobrih 3 milijonov evrov sredstev Evropskega socialnega sklada. Njegov cilj je zagotavljanje podpore mladim z višjo in visoko izobrazbo, zlasti v obliki usposabljanja, ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu ter zaposlovanje mladih. Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano čestitata snovalcem in nosilcem projekta, saj je blaginja Evrope v prihodnosti odvisna od mladih. Mladi pomenijo petino prebivalstva EU, zato bodo njihova znanja in zmožnosti ključnega pomena za doseganje cilja pametne, trajnostne in vključujoče rasti iz strategije Evropa 2020. Delež mladih, ki po izobraževanju in usposabljanju ne najdejo zaposlitve je velik, zato je eden izmed pomembnih ciljev vlade, da z različnimi ukrepi vpliva na večjo zaposljivost mladih in jih aktivira na trgu dela. Pomemben del tega je zagotovo tudi projekt Podjetno v svet podjetništva.

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano čestitata in se zahvaljujeta vsem, ki so aktivno sodelovali in prispevali svoj delež k uspehu natečaja.

Deli z drugimi