27. 1. 2016 – Nov predlog Uredbe o ukrepu Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2016

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je glede na to, da se ukrep Dobrobit živali v letu 2016 širi na področje govedoreje, pripravilo nov predlog Uredbe o ukrepu Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2016 in jo posredovalo v javno razpravo.

Rok za oddajo komentarjev je petek, 5. 2. 2016, in sicer na e-naslov: gp.mkgp@gov.si.

Deli z drugimi